Skip to: Sociale omstandigheden beïnvloeden ervaren herstel bij personen met EPA

Kenniscentrum Phrenos website

Sociale omstandigheden beïnvloeden ervaren herstel bij personen met EPA

Herstel is een complex construct met vele facetten en het lijkt erop dat sociale factoren invloed op het herstelproces kunnen hebben. In dit Amerikaanse onderzoek (N=300 ambulante cliënten met psychotische stoornis of stemmingsstoornis) werd bekeken hoe sociale tegenslag invloed heeft op herstel en in hoeverre de associaties tussen sociale tegenslag en herstel beïnvloed worden door de ernst van de symptomen. Van alle deelnemers werden 7 maten van sociale tegenslag, 8 maten die herstel in beeld brengen en 1 maat voor symptomen verzameld. Sociale tegenspoed werd in kaart gebracht door: aantal opleidingsjaren, arbeidsverleden, al dan niet in de gevangenis gezeten, inkomen, scores op de Adverse Childhood Experiences (ACA), de Food Security Survey (FSS) en de Neighborhood Disorder Scale (NDS). Door middel van factoranalyse werden de eerst vier items onder de noemer Social and Economic Adversities samengebracht en de laatste drie onder de noemer Home Environment Adversities. Herstel werd gemeten met de Flourishing Scale (FS), de Herth Hope Index (HHI), de Manchester Short Assessment of Quality of Life (MANSA), de Multnomah Community Ability Scale (MCAS), de Mental Health Recovery Measure (MHRM), de Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) en de Interpersonal Support Evaluation List (ISEL). Ernst van de symptomen werd gemeten met de Brief Symptom Inventory (BSI). Analyses van de data werden gedaan met behulp van variantieanalyses, regressie analyses en padanalyse. Uit de padanalyse bleek dat de variantie in herstel voor 13,7% kon worden toegerekend aan de combinatie van Social and Economic Adversities en Home Environment Adversities. De ernst van de symptomen medieerde significant het effect van Social and Economic Adversities op herstel. Sociale factoren hebben invloed op hoe herstel ervaren wordt.
Compton MT, Bakeman R, Capulong L, Pauselli L, Alolayan Y, Crisafio A, King K, Reed T, Broussard B, Shim R. (2019). Associations Between Two Domains of Social Adversity and Recovery Among Persons with Serious Mental Illnesses Being Treated in Community Mental Health Centers. Community Ment Health J. 2019 Sep 24.

Back To Top