Skip to: Sociale netwerk interventies kunnen effectief zijn in het verbeteren van de sociale contacten voor mensen met psychische problemen

Kenniscentrum Phrenos website

Sociale netwerk interventies kunnen effectief zijn in het verbeteren van de sociale contacten voor mensen met psychische problemen

Sociale netwerken kunnen een positieve invloed uitoefenen op het herstelproces van mensen met een ernstige psychische stoornis. Daar staat tegenover dat mensen met psychische problemen vaak een klein sociaal netwerk hebben. In deze Britse systematische review (n = 9 studies) werd gezocht naar de evidentie van de effectiviteit van interventies die speciaal zijn opgezet om de kwantiteit en de kwaliteit van de sociale netwerken van volwassenen (18+) met psychische problemen te vergroten, en te kijken welke factoren van invloed zijn op de effectiviteit. Voor deze review werden de PRISMA-richtlijnen gevolgd. Alleen gecontroleerde trials en RCT’s werden geïncludeerd. Door de heterogeniteit van de geïncludeerde studies was een meta-analyse niet uitvoerbaar. Daarom werd een narratieve synthese uitgevoerd volgens de Guidance on the Conduct of Narrative Synthesis in Systematic Reviews. Alle studies vonden plaats in de VS of Europa en alle deelnemers hadden een formele psychiatrische diagnose. Op basis van de kernactiviteiten van de interventies werden 4 types onderscheiden: 1. ondersteuning van sociale activiteiten (3 studies); 2. steun door lotgenoten (1 studie) ; 3. interventies in het kader van Assertive Community Treatment (ACT) (3 studies); 4. individuele interventies (2 studies). Ad 1. bij 2 interventies werd een significante verbetering van het sociale netwerk gevonden na 12 en 24 maanden. Ad 2. dit betreft de Nederlandse studie van Castelein et al., waarin werd aangetoond dat een begeleide besloten lotgenotengroep effectief is voor het uitbreiden en verbeteren van de sociale contacten. Ad. 3. de 3 ACT-interventies hadden een duidelijke impact op de uitbreiding van het sociale netwerk (meer contact met andere hulpverleners en verwanten). Ad 4. de individuele interventies hadden geen significante impact op het sociale netwerk. Mensen met een betere klinische prognose en een kwalitatief beter sociaal netwerk op baseline profiteerden het meest van de sociale netwerk interventies, evenals jongeren en vrouwen. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat sociale netwerk interventies effectief kunnen zijn.
Brooks H, Devereux-Fitzgerald A, Richmond L, Bee P, Lovell K, Caton N, Cherry MG, Edwards BM, Downs J, Bush L, Vassilev I, Young B, Rogers A. (2022). Assessing the effectiveness of social network interventions for adults with a diagnosis of mental health problems: a systematic review and narrative synthesis of impact. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2022 May;57(5):907-925.

Back To Top