Skip to: Sociaal cognitieve trainingen bij schizofrenie positieve invloed op emotionele perceptie, symptomen en psychosociaal functioneren

Kenniscentrum Phrenos website

Sociaal cognitieve trainingen bij schizofrenie positieve invloed op emotionele perceptie, symptomen en psychosociaal functioneren

Het is duidelijk dat personen met schizofrenie vaak beperkte sociaal cognitieve vaardigheden hebben. In deze Amerikaanse meta-analyse werden gegevens geaggregeerd uit 19 studies (N=692) die de effecten hebben gemeten van gedragsmatige trainingsprogramma’s om sociale cognitie te verbeteren. De volgende vaardigheden werden gemeten: facial affect recognition (FAR) (= het kunnen herkennen van gezichtsaffecten), social cue perception (= het kunnen waarnemen van sociale hints), Theory of Mind (ToM) (= het kunnen begrijpen dat anderen in een andere mentale toestand zijn dan jezelf) en attributional style(=het vermogen correcte oorzaak-gevolg relaties tussen gebeurtenissen te leggen). Het blijkt dat voor sommige domeinen de trainingen grote effecten hebben, terwijl voor andere domeinen kleine of geen effecten konden worden geconstateerd. Alle effecten zijn uitgerekend in zuivere Cohen’s d met 95% BI’s. Bij d < 0.5 zijn de effecten klein, tussen d = 0.5 en 0.8 zijn de effecten matig en bij d> 0.8 zijn de effecten groot. De uitkomsten van de meta-analyse zijn: 1. Effect van training op FAR: d =0.71; effect op facial affect discrimination (hierbij worden vergelijkingen gemaakt tussen gezichtsuitdrukkingen) is zelfs 1.01; 2. Effect van training op social cue perception: niet significant; 3. Effect van training op ToM: d= 0.46; 4. Effect van training op attributional style: niet significant; 5. Effect van training op totaal van symptomen: d = 0.68; de effecten op de negatieve (d=0.15) en de positieve (d = 0.26) symptomen die specifiek zijn voor schizofrenie waren niet-significant. 6. Effect van training op door hulpverleners ingevulde meetinstrumenten die functioneren van cliënt in kaart brengt: d = 0.78. Vooral deze laatste verbetering in het alledaagse functioneren van zowel opgenomen als ambulante cliënten toont aan dat de sociaal cognitieve trainingen van direct belang zijn voor de sociale omgeving van de cliënten.
Kurtz MM & Richardson CL (2012). Social Cognitive Training for Schizophrenia: A Meta-Analytic Investigation of Controlled Research. Schizophrenia Bulletin 38(5), 1092-1104.

Back To Top