Skip to: Slechts in enkele landen is VIP-interventie algemeen landelijk ingevoerd

Kenniscentrum Phrenos website

Slechts in enkele landen is VIP-interventie algemeen landelijk ingevoerd

Vroege Interventie bij Psychose (VIP) is al jaren een erkende benadering die door vroege opsporing en behandeling van met name jongvolwassenen met een (risico op) psychose bijdraagt aan het voorkomen van terugval én verbeteren van het functioneren. In dit artikel wordt door auteurs uit Denemarken, de UK, Spanje, Italië en Singapore een overzicht gegeven van lokale en nationale (succesvolle en minder succesvolle) experimenten met VIP in de wereld, zoals die gepresenteerd werden op een IEPA-congres in Milaan (2016). VIP-programma’s komen voort uit onderzoek dat bewees dat hoe korter de Duur van een Onbehandelde Psychose (DOP) is des te groter de kans op goede uitkomsten. Uit onderzoek van de afgelopen 10 jaar blijkt dat VIP substantieel kan bijdragen aan het verkorten van de DOP. VIP heeft verder positieve uitkomsten op psychotische symptomen, negatieve symptomen, sociaal functioneren en druggebruik. Nog niet bekend is hoe lang gespecialiseerde VIP-diensten moeten worden aangeboden. In dit artikel wordt kort de implementatie van VIP in Australië (pionier), Engeland, Denemarken & Noorwegen en de VS & Canada besproken. In al deze landen is VIP bijna overal landelijk geïmplementeerd. N.B. Nederland wordt in dit artikel niet genoemd, hoewel er in ons land 50 VIP-teams functioneren. Het is nog steeds niet gelukt om VIP landelijk in te voeren in Spanje en Italië. Er zullen verschillende strategieën ingezet moeten worden om de barrières tegen de algemene verspreiding van VIP in de verschillende gezondheidszorgsystemen te overwinnen. In sommige landen is VIP onderdeel van de publiek gefinancierde algemene gezondheidszorg (Engeland, Denemarken, Noorwegen en Singapore), in ander landen is het een onderdeel van de Ggz. Om beleidsmakers te overtuigen van de voordelen van VIP zal het presenteren van de klinische voordelen alleen vaak niet voldoende zijn. Ook economische argumenten en politieke en sociale druk zullen soms nodig zijn om implementatie voor elkaar te krijgen.
Csillag C, Nordentoft M, Mizuno M, McDaid D, Arango C, Smith J, Lora A, Verma S, Di Fiandra T, Jones PB. (2018). Early intervention in psychosis: From clinical intervention to health system implementation. Early Interv Psychiatry. 2018 Aug;12(4):757-764.

Back To Top