Skip to: Respect opbrengen voor de cliënt in herstel wordt als de belangrijkste competentie gezien waarover een GGZ-hulpverlener moet beschikken

Kenniscentrum Phrenos website

Respect opbrengen voor de cliënt in herstel wordt als de belangrijkste competentie gezien waarover een GGZ-hulpverlener moet beschikken

GGZ-hulpverleners hebben invloed op het herstelproces van hun cliënten: ze kunnen hoop en empowerment stimuleren óf afhankelijkheid en hopeloosheid bevorderen. In deze Amerikaanse studie worden eerst 37 competenties voor GGZ-hulpverleners geformuleerd waarvan gedacht wordt dat ze hoop en empowerment stimuleren. Via een internet survey werden drie groepen benaderd om de relevantie van die 37 competenties voor het herstel proces te scoren: GGZ-cliënten (n=603), ervaringsdeskundige GGZ-hulpverleners (n=153) en reguliere GGZ-hulpverleners (n=239). Opmerkelijk is dat de respondenten van de drie groepen het erover eens zijn dat bepaalde competenties belangrijker zijn dan andere. Dit geldt voor de competenties: echt respect hebben voor de cliënt; bij de cliënten de ontwikkeling van coping strategieën stimuleren; de cliënt als een persoon kunnen zien, los van zijn diagnose. Het opbouwen van een positieve band met de persoon van de cliënt is belangrijk voor een gunstig herstelproces.
Russinova Z, Rogers ES, Langer Ellison M & Lyass A (2011). Recovery-Promoting Professional Competencies: Perspectives of Mental Health Consumers, Consumer-Providers and Providers. Psychiatric Rehabilitation Journal 34 (3), 177-185.

Back To Top