Skip to: Resourcegroepen geïntegreerd in een FACT-interventie verbeteren significant de empowerment en het personlijk herstel bij de cliënt

Kenniscentrum Phrenos website

Resourcegroepen geïntegreerd in een FACT-interventie verbeteren significant de empowerment en het personlijk herstel bij de cliënt

De resourcegroep (RG) is een groep mensen, door de cliënt uitgekozen, die voor de cliënt belangrijk is en die hem helpt persoonlijke, zelfgekozen hersteldoelen te bereiken (www.ract.nl/). Het belangrijkste kenmerk van de resourcegroepenmethodiek is dat eigenaarschap en regie bij de cliënt liggen. Meestal zitten in de RG mensen uit het informele en formele sociale netwerk van de cliënt. Vanuit de ggz horen de persoon die de coördinatie voert over de behandeling en ook de zorgverantwoordelijke er in elk geval bij. In deze Nederlandse RCT (N totaal=158) werd onderzocht of het inzetten van RG’s binnen een FACT-interventie gunstige effecten heeft op empowerment en herstelgerelateerde uitkomsten bij mensen met een ernstige psychische aandoening. De uitkomsten van de interventiegroep (FACT+RG; N=80) werden vergeleken met die van een groep die de gebruikelijke FACT-behandeling kreeg (FACT; N=78). De primaire uitkomstmaat was zelfgerapporteerde empowerment volgens de Netherlands Empowerment List (NEL). Verder werden o.a. afgenomen: de Manchester Short Assessment of Quality of Life (MANSA); de Brief Symptom Inventory (BSI); de Revised Adult Attachment Scale (RAAS); de Client Satisfaction Questionnaire; de Individual Recovery Outcomes Counter (I.ROC), de World Health Organisation Disability Assessment Schedule (WHODAS) en de Social and Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS). De metingen werden verricht op baseline, na 9 en 18 maanden. De RG’s kwamen minimaal elk kwartaal bij elkaar. Het bleek dat in de FACT+RG groep empowerment klinisch significant was toegenomen in vergelijking met de FACT-groep: Cohen’s d=0.54; 95%BI: 0.21-0.86. Ook scoorde de FACT+RG-groep aanmerkelijk beter op kwaliteit van leven (d=0.25), persoonlijk herstel (d=0.38), kwaliteit van de sociale contacten (d=0.24), invaliditeit (d=0.29), algemeen functioneren (d=0.30) en sociaal functioneren (d=0.28). Geen verschillen werden gevonden voor psychopathologische symptomen, hechting, frequentie van sociale contacten en werk.
Tjaden C, Mulder CL, den Hollander W, Castelein S, Delespaul P, Keet R, van Weeghel J, Kroon H. (2021). Effectiveness of Resource Groups for Improving Empowerment, Quality of Life, and Functioning of People With Severe Mental Illness: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2021 Dec 1;78(12):1309-1318.

Back To Top