Skip to: Relevante train-de-trainer cursus voor ervaringsdeskundigen

Kenniscentrum Phrenos website

Relevante train-de-trainer cursus voor ervaringsdeskundigen

Met name in de VS en West-Europa worden steeds meer ervaringsdeskundigen opgeleid en ingezet bij hersteltrajecten van personen met ernstige psychische problemen. In de Spaans-sprekende wereld staat opleiden van ervaringsdeskundigen nog in de kinderschoenen. In deze Spaanse kwalitatieve studie (N=16 deelnemers) wordt verslag gedaan van de resultaten van de eerste train-de-trainer cursus voor ervaringsdeskundigen in Catalonië. De cursus bestond uit 14 sessies verdeeld in vier blokken: 1. pedagogie toegepast op de training van ervaringsdeskundigen; 2. basisconcepten van de inzet van ervaringsdeskundigheid in de ggz bij het herstelproces; 3. debat over de agenda van het Catalaanse ggz-systeem; 4. evaluatie. Voor een deel was de cursus interactief in de zin dat een actieve inbreng van de deelnemers werd gevraagd, die ook meteen verwerkt werd in de cursus. Ook werd van verschillende didactische werkvormen gebruik gemaakt, zoals rollenspelen. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de belangrijkste motivaties om deel te nemen waren: lotgenoten helpen, meer kennis opdoen over geestelijke gezondheid, het ggz-systeem verbeteren en uitzicht op werk als ervaringsdeskundige. De verwachtingen van de cursus waren: kennis en vaardigheden opdoen waarmee anderen met psychische problemen geholpen kunnen worden en de rol van de ervaringsdeskundige in de gzz gaan promoten. De cursus werd door de deelnemers als passend en relevant beoordeeld. De praktische oefeningen werden op prijs gesteld, zoals: aan de hand van het CHIME-model over het eigen herstelproces vertellen.De deelnemers leerden nadenken over het ggz-systeem, de rol en de benodigde vaardigheden van de ervaringsdeskundige en de verschillende manieren waarop steun verleend kan worden. Ze vonden dat ervaringsdeskundigen de cliënten moeten helpen om hun doelen te halen, ze met hulpverleners in conctact brengen, een vertrouwensband met hen opbouwen en empowerment en gevoelens van eigenwaarde stimuleren door hun eigen ervaringen met hen te delen.
Sanchez-Moscona C, Eiroa-Orosa FJ. (2020). Training mental health peer support training facilitators: a qualitative, participatory evaluation. Int J Ment Health Nurs. Sep 6. doi: 10.1111/inm.12781.

Back To Top