Skip to: Regelmatig gebruik van sterke wiet verhoogt kans op psychose

Kenniscentrum Phrenos website

Regelmatig gebruik van sterke wiet verhoogt kans op psychose

Cannabisgebruik wordt al lang als een risicofactor voor het ontstaan van psychoses beschouwd. In deze Europese studie (EU-GEI) naar de invloed van cannabisgebruik op het verschil in incidentie van psychotische stoornissen in verschillende landen werden 901 patiënten met een Eerste Psychotische Episode (EPE) die zich in een periode van 5 jaar op 11 verschillende plaatsen (in 6 verschillende landen, waaronder 2 steden in Nederland) bij de hulpverlening hadden gemeld, vergeleken met 1237 representatieve controles. Allerlei aspecten van het cannabisgebruik werden gemeten met de Cannabis Experience Questionnaire (CEQ). Ook werd de Population Attributable Fraction (PAF) berekend d.i. hoeveel gevallen zouden niet zijn opgetreden als men niet was blootgesteld aan de risicofactor (in dit geval cannabis). Er werd onderscheid gemaakt tussen minder sterke (THC <10%) en sterke wiet (THC >10%). In vergelijking met de deelnemers die nooit cannabis gebruik hadden, werd dagelijks cannabisgebruik geassocieerd met een toegenomen kans op een psychotische stoornis (aOR=3.2; 95% BI: 2.2-4.1). Tussen de verschillende locaties werden grote verschillen gevonden. Bij dagelijks gebruik van sterke wiet was de kans op een psychose bijna vijf maal zo groot (aOR=4.8; 95% BI: 2.5-6.3). Uit de berekende PAF’s kwam naar voren dat als sterke wiet niet langer beschikbaar zou zijn gemiddeld ongeveer 12,2% (95% BI: 3.0-16.1) van de EPE-gevallen voorkomen had kunnen worden op de 11 onderzochte plaatsen, oplopend tot 30,3% (95% BI: 15.2-40.0) in Londen en 50,3% in Amsterdam (95% BI: 27.4-66.0). Uitgaande van causaliteit zou, als de sterke wiet in Amsterdam niet langer meer beschikbaar zou zijn, de incidentie van psychotische stoornissen omlaag gaan van 37,9 tot 18,8 gevallen per 100.000 persoonsjaren. Deze uitkomsten hebben belangrijke implicaties voor de volksgezondheid.
Di Forti M, Quattrone D, Freeman TP, Tripoli G, Gayer-Anderson C, Quigley H, Rodriguez V, Jongsma HE, Ferraro L, La Cascia C, La Barbera D, Tarricone I, Berardi D, Szöke A, Arango C, Tortelli A, Velthorst E, Bernardo M, Del-Ben CM, Menezes PR, Selten JP, Jones PB, Kirkbride JB, Rutten BP, de Haan L, Sham PC, van Os J, Lewis CM, Lynskey M, Morgan C, Murray RM; EU-GEI WP2 Group. (2019). The contribution of cannabis use to variation in the incidence of psychotic disorder across Europe (EU-GEI): a multicentre case-control study. Lancet Psychiatry. May;6(5):427-436.

Back To Top