Skip to: Reeds personen met een Eerste Psychotische Episode hebben een tekort aan vitamine D en foliumzuur (vitamine B9)

Kenniscentrum Phrenos website

Reeds personen met een Eerste Psychotische Episode hebben een tekort aan vitamine D en foliumzuur (vitamine B9)

Voedings- en/of vitaminetekort als gevolg van onvoldoende eten of onvoldoende opname door het lichaam van voedingsstoffen die essentieel zijn voor de gezondheid, is inmiddels erkend als een risicofactor voor psychische stoornissen. Vooral bij personen met chronische schizofrenie zijn voedingstekorten vastgesteld. Deze Australisch-Britse meta-analyse (N=28 studies) heeft tot doel de prevalentie en de aard van voedingstekorten bij personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) te bepalen. Er werden alleen studies geïncludeerd als de bloedwaardes van personen met EPE (n=1221) werden vergeleken met die van gezonde controles (n=1391). De volgende bloedwaardes werden in de verschillende studies gemeten: vitamine A, B12, C, D E en foliumzuur, en de mineralen zink, magnesium, natrium, kalium, calcium, koper, chroom, ijzer, mangaan en selenium. Op de data werden random effects meta-analyses toegepast en de effecten werden uitgedrukt in Hedge’s G. In vergelijking met gezonde controles werden bij de EPE-groep significant lagere bloedwaardes voor foliumzuur (vitamine B9) (N=6, n=827, g=-0.624, 95%BI=-1.176 tot -0.072) en vitamine D (N=7, n=906, g=-1.055, 95%BI= -1.99 tot -0.119) gemeten. Ook is er beperkt bewijs dat de vitamine C waardes lager zijn bij de EPE-groep. Voor de andere vitamines en mineralen werden geen verschillen tussen beide groepen gevonden. Er bleek een omgekeerd verband te zijn tussen de foliumzuur- en vitamine D-waardes en psychiatrische symptomen in de EPE-groep. Tekorten aan vitamine D en foliumzuur blijken dus al aanwezig te zijn op het moment dat de eerste psychose zich voordoet en worden geassocieerd met een slechte symptomatologie. De aard en de richting van deze verbanden zal verder onderzocht moeten worden.
Firth J, Carney R, Stubbs B, Teasdale SB, Vancampfort D, Ward PB, Berk M, Sarris J. (2017). Nutritional Deficiencies and Clinical Correlates in First-Episode Psychosis: A Systematic Review and Meta-analysis. Schizophr Bull. 2017 Nov 30. [Epub ahead of print].

Back To Top