Skip to: Recovery Housing (RH) vooral van groot belang voor herstelproces van dubbele diagnose cliënten

Kenniscentrum Phrenos website

Recovery Housing (RH) vooral van groot belang voor herstelproces van dubbele diagnose cliënten

Deze Amerikaanse review is er één in de serie Assessing the Evidence Base, waarbij in opdracht van SAMSHA de evidentie van op herstel gerichte interventies voor EPA wordt verzameld en beoordeeld. Recovery Housing (RH) is een ondersteunende voorziening met name voor personen die intramuraal voor hun verslaving zijn behandeld en terug willen keren naar een onafhankelijk leven in de samenleving. Men kan hier slechts beperkte tijd verblijven. Een bekend voorbeeld van RH-voorziening zijn de Oxford Houses. RH-voorzieningen worden niet door de verzekering vergoed of door overheden betaald en worden vaak door ervaringsdeskundigen gerund. In het RH-aanbod zit meestal case management, activiteitenbegeleiding en coaching door peers. In deze studie werden alle relevante studies en reviews over dit onderwerp, verschenen tussen 1995 en 2012, opgespoord en beoordeeld. Er werden slechts zes (quasie)-experimentele studies over dit onderwerp gevonden. Het algemene oordeel over het niveau van het bewijs in deze studie is: middelmatig. Alle studies wijzen er op dat RH effectief is met name ten opzichte van het middelengebruik en het algemene functioneren, zoals het vinden van werk en verminderde criminele activiteiten. Maar de meeste studies hadden methodologische onvolkomenheden. Toch komen de auteurs tot de conclusie dat RH een belangrijke schakel kan zijn in de continuïteit van zorg voor dubbele diagnose cliënten.
Reif S, George P, Braude L, Dougherty RH, Daniels AS, Ghose SS & Delphin-Rittmon ME (2014). Recovery Housing: Assessing the Evidence. Psychiatric Services 65 (3), 295-300.

Back To Top