Skip to: Recovery en hoop nemen toe bij deelnemers aan het door ervaringsdeskundigen geleide educatieve programma BRIDGES

Kenniscentrum Phrenos website

Recovery en hoop nemen toe bij deelnemers aan het door ervaringsdeskundigen geleide educatieve programma BRIDGES

Het Amerikaanse curriculum Building Recovery of Individual Dreams and Goals through Education and Support (BRIDGES) is al meer dan tien jaar geleden ontwikkeld door o.a. personen met ernstige psychiatrische problemen en het ministerie van Gezondheid in Tennessee. Door ervaringsdeskundigen wordt op klassikale wijze instructie gegeven over psychiatrische stoornissen en beschikbare behandelingen, zelfhulp, de filosofie van recovery, en vaardigheidstrainingen worden aangeboden. Het curriculum duurt 8 weken; elke week worden interactieve klassen van 2,5 uur gegeven. In dit artikel wordt verslag gedaan van een RCT waarbij de interventiegroep (N=212) BRIDGES volgde en de controlegroep (N=216) op de wachtlijst van BRIDGES stond. De primaire uitkomstmaat was zelf ervaren recovery zoals gemeten met de Recovery Assessment Scale (RAS); de secundaire maat gevoelens van hoop zoals gemeten met de State Hope Scale (SHS). Depressieve symptomen werden gemeten met de Brief Symptom Inventory (BSI). Er waren drie metingen: baseline, meteen na de interventie en na 6 maanden. Het blijkt dat de deelnemers aan BRIDGES significant hoger scoorden op de recovery en de hoop schalen. Dit geldt ook voor de BRIDGES-deelnemers die aan het begin veel depressieve symptomen hadden. Het lijkt erop dat ondersteuning door lotgenoten die als rolmodel kunnen dienen effectief is in het bestrijden van stigma en depressie bij psychiatrische patiënten.
Cook JA, Steigman P, Pickett S, Diehl S, Fox A, Shipley P, MacFarlane R, Grey DD & Burke-Miller JK (2012). Randomized controlled trial of peer-led recovery education using Building Recovery of Individual Dreams and Goals through Education and Support (BRIDGES). Schizophrenia Research 136 (1–3), 36–42.

Back To Top