Skip to: Recent opgerichte Recovery Centers bieden sociale- en ervaringsdeskundige steun aan mensen met EPA

Kenniscentrum Phrenos website

Recent opgerichte Recovery Centers bieden sociale- en ervaringsdeskundige steun aan mensen met EPA

In de VS zijn sinds de paradigmawisseling in de GGZ (rond 2003), waarbij het onderliggende uitgangspunt van de behandeling op het herstelproces van de cliënten kwam te liggen, steeds meer zgn. Recovery Centers (RC’s) opgericht die tot doel hebben de cliënten te ondersteunen om van een van de hulpverlening afhankelijke leefstijl af te komen. In deze studie werden via de sneeuwbalmethode Recovery Centers opgespoord (N=24; waarvan 2 in Australië, 2 in Canada en 1 in Nieuw-Zeeland), per centrum een werknemer geïnterviewd teneinde de volgende kenmerken van de RC’s te beschrijven: 1. De onderliggende filosofie. 2. De organisatievormen. 3. Door wie worden de RC’s bezocht. 4. Welke diensten worden geboden. 5. De staf en de wijze van financiering. 6. Bestuursvormen. Bijna alle RC’s zijn gericht op algemene ondersteuning van herstel opgevat als een proces dat gericht is op positieve transities in de domeinen werk, sociaal functioneren, recreatie, spiritualiteit, maatschappelijke participatie en educatie. De meeste RC’s opereren zelfstandig met meestal voor meer dan 50% ervaringsdeskundige staf. De meeste RC’s worden door lokale overheden gefinancierd. De volgende diensten worden geboden: belangenbehartiging voor cliënten, sociale steun door peers, hulp bij zoeken van huisvesting, cursussen, WRAP en steun bij zoeken naar werk. De RC’s bieden diensten aan EPA die niet of in zeer geringe mate aanwezig zijn in Community Mental Health Centers in een hoopvolle, stimulerende en niet-stigmatiserende omgeving. Uit deze rondvraag werd niet duidelijk of er voldoende naar de effectiviteit van de RC’s wordt gekeken.
Whitley R, Strickler D, Drake RE (2012). Recovery centers for people with severe mental illness: a survey of programs. Community Mental Health Journal 48 (5), 547-56.

Back To Top