Skip to: Psychosespectrum-stoornis bij 15% suïcides; sterk verband tussen schizofrenie en atypische suïcidemethoden

Kenniscentrum Phrenos website

Psychosespectrum-stoornis bij 15% suïcides; sterk verband tussen schizofrenie en atypische suïcidemethoden

Een aanzienlijk deel van de personen met een diagnose in het schizofreniespectrum sterft door een suïcide. Uit de literatuur komt het beeld naar voren dat schizofrenie sterk geassocieerd wordt met atypische, extreme suïcidemethoden, zoals zelfverbranding, zichzelf neersteken, van hoogtes afspringen of zich voor een voertuig gooien. De meest voorkomende suïcidemethoden in de VS zijn: geweerschot (kogel), verstikking (ophanging of CO2-vergiftiging) of overdosis. In deze Amerikaanse studie kon gebruik gemaakt worden van de gegevens van een groot cohort van mensen die door suïcide om het leven gekomen zijn, met complete medische en genetische data: de Utah Suicide Genetics Research Study (USGRS) (N=4380). Voor alle personen in het cohort werd gekeken of ze een ICD-10-diagnose hadden. Van iedereen werd ook de Polygenic Risk Score (PRS) vastgesteld; die geeft een indicatie van het persoonlijke risico op een bepaalde stoornis in vergelijking met mensen met een andere genetische constitutie. Zo werden de PRS-en vastgesteld voor psychose, schizofrenie, depressie en neurosen. De statistische analyses werden met regressie-analyses uitgevoerd. Het bleek dat van de 4380 suïcides 15% een diagnose in het schizofreniespectrum had gekregen. In het cohort zaten 4 keer zoveel mannen als vrouwen. Bij ongeveer 4% van de suïcides was een atypische methode gebruikt. De doden uit deze groep hadden significant vaker een diagnose in het schizofreniespectrum (10%-15% van alle atypische suïcides). Personen met de diagnose schizofrenie pleegden 6 keer vaker een atypische suïcide dan personen zonder een ICD-diagnose (16% vs. 3%; OR=6.11) of in vergelijking met een andere psychiatrische status (16% vs. 4%; OR=4.54). Dit kan niet worden toegeschreven aan de mogelijkheid dat deze mensen moeilijk toegang tot vuurwapens zouden hebben gehad. Er werd ook een associatie gevonden tussen het genetisch risico op schizofrenie en atypische suïcide. Het bleek dat hoe meer een psychose of genetisch risico daarop werd ontdekt, des te groter de kans op een atypische suïcide. Bij het opstellen van preventiestrategieën zou men de bevindingen van dit onderzoek kunnen betrekken.
Docherty AR, Bakian AV, DiBlasi E, Shabalin AA, Chen D, Keeshin B, Monson E, Christensen ED, Li Q, Gray D, Coon H. (2022). Suicide and Psychosis: Results From a Population-Based Cohort of Suicide Death (N = 4380). Schizophr Bull. Mar 1;48(2):457-462.

Back To Top