Skip to: Pleidooi voor op sport gebaseerde interventies bij EPE

Kenniscentrum Phrenos website

Pleidooi voor op sport gebaseerde interventies bij EPE

In deze narratieve Australische review werden verschillende onderzoeksgebieden bekeken om tot een antwoord te komen op de vraag of er op sport gebaseerde levensvaardigheden interventies ontwikkeld kunnen en moeten worden om het herstel te bevorderen van personen met een EPE. Er wordt onderscheid gemaakt tussen fysieke activiteiten, oefeningen doen en sport beoefenen. Sport omvat elementen als fysieke activiteit, sociale verbondenheid, training van levensvaardigheden, regels en competitie. Levensvaardigheden kunnen worden omschreven als cognitieve, emotionele en gedragsmatige vaardigheden die in een bepaalde context worden geleerd (b.v. sport) en kunnen worden overgebracht en effectief gebruikt kunnen worden in een andere context (b.v. onderwijs). Uit de literatuurreview komt naar voren dat belangrijke elementen van het herstelproces van personen met EPE bestaan uit fysieke activiteiten, mogelijkheden om levensvaardigheden eigen te maken en sociale verbondenheid tot stand te brengen. Deze drie componenten bevat sport ook. Sport is fysieke activiteit en de structuur van sport (regels, discipline, feedback, mentorschap) biedt een context voor persoonlijke ontwikkeling. Sport kan overigens ook negatieve consequenties hebben (b.v. uitsluiting). Daarom houden de auteurs een pleidooi voor het ontwikkelen van speciaal voor deze doelgroep op sport gebaseerde activiteiten waarbij levensvaardigheden training, sociale verbanden leggen en fysieke activiteiten geïntegreerd worden in één interventie.
Brooke LE, Lin A, Ntoumanis N, Gucciardi DF. (2019). Is sport an untapped resource for recovery from first episode psychosis? A narrative review and call to action. Early Interv Psychiatry. Jun;13(3):358-368.

Back To Top