Skip to: Persoonlijke herstelprocessen bij bipolaire stoornis realistisch samengevat in het nieuwe POETIC-model

Kenniscentrum Phrenos website

Persoonlijke herstelprocessen bij bipolaire stoornis realistisch samengevat in het nieuwe POETIC-model

Bipolaire stoornis wordt geassocieerd met zowel een hoog risico op suïcide als met goede maatschappelijke uitkomsten. Het dominante conceptueel kader waarmee persoonlijk herstel bij personen met ernstige psychische aandoeningen beschreven wordt is het CHIME-model met de hoofddomeinen: Connectedness, Hope en optimism, Identity, Meaning en purpose en Empowerment. De evidentie achter CHIME is voornamelijk gebaseerd op personen met een psychotische stoornis. In deze Engelse systematische review (n = 12 studies) werd met behulp van kwalitatieve data een ‘best fit’ kadersynthese uitgevoerd om meer zicht te krijgen op de ervaringen van persoonlijk herstel bij personen met een bipolaire stoornis. Bij een kader-synthese wordt uitgegaan van vaststaande thema’s (in dit geval de hersteldomeinen van CHIME) waaraan de gevonden data worden gekoppeld, aangevuld met een inductieve thematische analyse om nieuwe onderwerpen te vinden. De review werd uitgevoerd volgens de PRISMA-P en ENTREQ richtlijnen. Voor een groot deel werden de CHIME-hersteldomeinen voor personen met een bipolaire stoornis bevestigd, maar is er te weinig aandacht voor de regelmatig ervaren moeilijkheden en verliezen als gevolg van de stemmingswisselingen. Daarom komen de auteurs met een aanvulling op het CHIME-model, waarbij het nieuwe domein Tensions (spanningen) centraal staat: het POETIC-model: Purpose and meaning, Optimism and hope, Empowerment, Tensions, Identity en Connectedness. De belangrijkste sub-domeinen bij Tensions zijn: 1. Balanceren tussen accepteren (van de stoornis) en ambities; 2. Door open te zijn kan er steun komen, maar ook stigmatisering; 3. Ambivalentie over de manische episodes. In het Purpose and meaning domein komt een belangrijk subdomein naar de voorgrond: betaald werk of vrijwillgerswerk. In het Empowerment-domein zijn voor deze doelgroep de volgende sub-domeinen van belang: a. zelfmanagement en persoonlijke verantwoordelijkheid; b. controversiële rol van de medicatie. Het POETIC-model nuanceert de indruk alsof het herstelproces vooral een positieve onderneming is.
Jagfeld G, Lobban F, Marshall P, Jones SH. (2021). Personal recovery in bipolar disorder: Systematic review and “best fit” framework synthesis of qualitative evidence – a POETIC adaptation of CHIME. J Affect Disord. 2021 Sep 1;292:375-385.

Back To Top