Skip to: Personen met schizofrenie ervaren het CR-programma CIRCuiTS als positief en toepasbaar

Kenniscentrum Phrenos website

Personen met schizofrenie ervaren het CR-programma CIRCuiTS als positief en toepasbaar

Cognitieve Remediatie (CR) is een interventie om de cognitieve vermogens en functionele uitkomsten van personen met schizofrenie te verbeteren. In Engeland is een nieuw CR-programma ontwikkeld: Computerized Interactive Remediation of Cognition – a Training for Schizophrenia (CIRCuiTS). Bij de ontwikkeling van CIRCuiTS zijn de nieuwste inzichten over hoe pas aangeleerde cognitieve vaardigheden in het dagelijks leven kunnen worden ingezet gebruikt. Ook zijn cliënten en hulpverleners nauw bij de ontwikkeling betrokken geweest. In deze Britse beschouwing wordt verslag gedaan van de eerste ervaringen met CIRCuiTS, hoe haalbaar en acceptabel het programma is. Eerst werd CIRCuiTS getest bij een groep personen zonder GGZ-verleden (n=34). Vervolgens bij een klein groepje met schizofrenie en enkele hulpverleners. De feedback die uit die eerste testen kwam werd in het programma verwerkt. Het belangrijkste deel van dit artikel gaat over de kwalitatieve beoordeling door 20 in behandeling zijnde cliënten met schizofrenie. Deze beoordeling was onderdeel van een RCT waarbij CIRCuiTS + Treatment-as-Usual (TAU) vergeleken werd met TAU alleen. CIRCuiTS werd enkele keren per week aangeboden gedurende 12 weken. De deelnemers hebben 20 tot 40 sessies gedaan. Alle deelnemers waren tevreden over de aantrekkelijkheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van het programma. Over het algemeen werd deze interventie als een positieve ervaring gekwalificeerd en verklaarden vele deelnemers dat hun cognitieve functioneren verbeterd was en hadden ze gepoogd de nieuwe strategie in hun dagelijkse leven toe te passen. Ook het beëindigen van het programma werd niet als een probleem ervaren.
Reeder C, Pile V, Crawford P, Cella M, Rose D, Wykes T, Watson A, Huddy V, Callard F. (2016). The Feasibility and Acceptability to Service Users of CIRCuiTS, a Computerized Cognitive Remediation Therapy Programme for Schizophrenia. Behav Cogn Psychother. 44(3), 288-305.

Back To Top