Skip to: Personen met psychische problemen die betekenisvolle vrijetijdsbestedingen hebben herstellen meer en sneller

Kenniscentrum Phrenos website

Personen met psychische problemen die betekenisvolle vrijetijdsbestedingen hebben herstellen meer en sneller

Bewust gekozen vrijetijdsbestedingen bieden mogelijkheden voor betekenisvolle persoonlijke en sociale activiteiten. Deze kunnen het herstel positief beïnvloeden. In deze Amerikaanse studie (N=101) werd onderzocht in hoeverre aan vrije tijd gerelateerde concepten de mate van herstel (recovery) kunnen voorspellen in een cultureel heterogene groep (blanken; zwarten; Latino’s en Aziaten) met ernstige psychische problemen. De volgende instrumenten werden afgenomen: de Recovery Assessment Scale (RAS); de SF-12 Health Survey (SF-12); de Colorado Symptom Index (CSI); de Leisure Meanings Gained Scale (LMGS); de Leisure Coping Scale (LCS); de Leisure Satisfaction Scale (LSS); de Leisure Boredom Scale (LBS) en de Perceived Active Living Scale (PALS). Er blijkt een positieve en significante correlatie te zijn tussen de vrijetijdsvariabelen (zoals betekenis geven door middel van vrijetijdsactiviteiten; omgaan met stress via vrijetijdsbesteding; vrijetijdsactiviteiten dragen bij aan een bevredigend leven) en herstel, algemene gezondheid en psychiatrische symptomen. Er was een negatieve correlatie tussen ervaren verveling in de vrije tijd en herstel. Uit een hiërarchische regressieanalyse kwam naar voren dat de variantie in herstel voor 65% kan worden verklaard door betekenissen die gekoppeld zijn aan vrijetijdsactiviteiten, ervaren actief leven en verveling in vrije tijd.
Iwasaki Y, Coyle C, Shank J, Messina E, Porter H, Salzer M, Baron D, Kishbauch G, Naveiras-Cabello R, Mitchell L, Ryan A & Koons G (2014). Role of Leisure in Recovery From Mental Illness. American Journal of Psychiatric Rehabilitation 17 (2), 147-165.

Back To Top