Skip to: Personen met EPA voelen zich het meeste thuis in gemeenschappen met een GGz achtergrond

Kenniscentrum Phrenos website

Personen met EPA voelen zich het meeste thuis in gemeenschappen met een GGz achtergrond

Integreren in de samenleving staat hoog in het vaandel van de recoverybeweging. Gemeenschap(sgevoel) of experiencing community kan worden opgevat als de groep of plaats waar iemand zich mee verbonden voelt en waar iemand zich het meeste thuis voelt. Er is weinig bekend over welke groepen of plaatsen door EPA als hun community worden ervaren en waar ze zich bij betrokken voelen. In deze Amerikaanse studie werden 30 cliënten van een psychiatrische kliniek geïnterviewd over wat zij onder een gemeenschap verstaan, welke groepen of plaatsen ze vermijden en hoe bepaalde communities betekenis voor hen hebben gekregen. Met behulp van de grounded theory werd er structuur in de data aangebracht. De volgende plaatsen en personen worden vaak als gemeenschap genoemd: GGz-kliniek; eigen buurt; eigen werkplek; kerk; familie; lotgenoten; vrienden; eigen etnische groep. Er blijken vier ervaringen nauw samen te hangen met hun concept van gemeenschap: hulp krijgen; risico’s minimaliseren; stigma vermijden en terug geven. Voor de deelnemers is het van groot belang om hulp en ondersteuning te ontvangen en om plekken en groepen te vermijden waar ze het risico lopen te worden gediscrimineerd vanwege hun symptomen. Voor de respondenten zijn groepen met een GGz-achtergrond veiliger en krijgen ze in zo’n omgeving de kans sociale contacten aan te gaan en hun identiteit te ontwikkelen. Het is volgens de auteurs dus nog maar de vraag of het verstandig is om alle EPA te willen laten integreren in de normale samenleving die heel onveilig kan zijn voor deze cliënten.
Bromley E, Gabrielian S, Brekke B, Pahwa R, Daly KA, Brekke J & Braslow JT (2013). Experiencing Community: Perspectives of Individuals Diagnosed as Having Serious Mental Illness. Psychiatric Services 64(7), 672-679.

Back To Top