Skip to: Personen met EPA met regulier betaald werk hanteren zelfgestuurde leer-strategieën

Kenniscentrum Phrenos website

Personen met EPA met regulier betaald werk hanteren zelfgestuurde leer-strategieën

Maximaal 60% van de mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) kan enige tijd regulier betaald werk verrichten. De helft van hen wordt echter binnen zes maanden ontslagen. Bij de groep die werk voor langere tijd behoudt, wordt dat gedeeltelijk bepaald door een evenwichtige balans tussen werk en gezondheid, opgevat als het vermogen om met stress en klinische symptomen om te gaan. In deze Canadese studie (N=5) werd vanuit het perspectief van personen met EPA die in staat zijn hun regulier betaald werk te behouden, onderzocht hoe ze dat in de praktijk voor elkaar krijgen. Een convenience sample van vijf personen met EPA ( + zes case-managers) werd uitgebreid meerdere malen geïnterviewd en geobserveerd. De analyse van de data werd gedaan met behulp van de methode van Mendez (2010) om sociale fenomenen procesmatig te analyseren. De werknemers ervaren vier zelfgestuurde leerpatronen: 1. Voorbereiding op zelfgestuurd leren. 2. Zelfgestuurd leren na de crisis: stabiliseren van acute fase. 3. Actief zelfgestuurd leren: werknemers durven uit hun comfortzone te komen. Om dit in gang te zetten voldeed iedere geïnterviewde aan de volgende vier voorwaarden om de klinische symptomen te hanteren: a. Men had regelmatig psychotherapie; b. Men nam de medicatie trouw in; c. Men deed regelmatig aan mindfulness training; d. Men had contact met actief luisterende personen die vertrouwd werden. 4. Transformatie van identiteit naar herstelde werknemer. De volgende strategieën werden door de geïnterviewden ingezet: A. Voorbereiding op de werkdag: gedragsmatige activiteiten omzichzelf te motiveren. B. Zichzelf geruststellen: ritueel om zelfvertrouwen terug te krijgen als angst groot wordt. C. Validatie/bevestiging: bewust contact maken met vertrouwd persoon. D. Assertiviteit: manieren om oplopen van agressieve gevoelens te vermijden. E. Transitie van werk naar rust: bewust loskoppelen van de stress van het werk. Deze vijf strategieën dragen ertoe bij dat mensen met EPA geïncludeerd worden op werkplekken.
Therrien D, Corbière M, Collette K. (2020). Workers with severe mental illness coping with clinical symptoms: Self-directed learning of work-health balance strategies. Aust Occup Ther J. 2020 Aug;67(4):341-349.

Back To Top