Skip to: Personen met een Ultra Hoog Risico op psychose (UHR) hebben in hun kindertijd significant vaker trauma’s en minder recente levensgebeurtenissen meegemaakt dan gezonde personen

Kenniscentrum Phrenos website

Personen met een Ultra Hoog Risico op psychose (UHR) hebben in hun kindertijd significant vaker trauma’s en minder recente levensgebeurtenissen meegemaakt dan gezonde personen

Uit de literatuur komt naar voren dat er een verband is tussen psychotische stoornissen en het hebben meegemaakt van trauma’s in de kindertijd en/of van recente levensgebeurtenissen. In deze Nederlandse meta-analyse werd onderzocht of UHR-patiënten deze beide fenomenen significant vaker meemaken dan gezonde controles uit de algemene bevolking. Onder kindertrauma’s werd verstaan: psychologisch, fysiek, emotioneel of seksueel misbruik en emotionele verwaarlozing vóór het 17de jaar. Onder recente stressvolle levensgebeurtenissen werd verstaan: een substantiële (meestal gevaarlijke) verandering in iemands persoonlijke omstandigheden in de maanden voor de psychose. Er werden alleen studies geselecteerd waarbij UHR was gemeten met de Comprehensive Assessment of At Risk Mental State (CAARMS) of de Structured Interview for Prodromal Syndromes (SIPS). Er werden in totaal 16 studies geselecteerd, waarmee drie meta-analyse werden uitgevoerd (totaal aantal UHR 1111 en 335 controles). In de eerste meta-analyse werden 6 studies geïncludeerd waarmee de gemiddelde prevalentie van trauma’s werd berekend. Die bleek 86.8% (95% BI 77%-93%) te zijn. In de tweede meta-analyse (3 studies) werden de trauma-scores van UHR-patiënten vergeleken met die van gezonde controles. Bij de controles was de prevalentie van trauma’s significant lager, nl. tussen de 42.7% en de 60%. Die vergelijking tussen beide groepen resulteert in een Random effects Hedges’ g=1.09; Z=4.60, p<.001. De meta-analyse naar recente levensgebeurtenissen (2 studies) had als uitkomst dat de UHR-patiënten significant minder die gebeurtenissen meemaakten dan de gezonde controles (Random effects Hedges’ g=-0.53; Z=-2.36, p<.02). Omdat slechts 10-20% van de UHR-populatie uiteindelijk een volledige psychotische stoornis ontwikkelt, kunnen kindertrauma’s niet als de grootste risicofactor voor het ontstaan van psychoses gezien worden. Die trauma’s veroorzaken waarschijnlijk een algemene psychische kwetsbaarheid. Kraan T, Velthorst E, Smit F, de Haan L & van der Gaag M. (2015). Trauma and recent life events in individuals at ultra high risk for psychosis: review and meta-analysis. Schizophrenia Research 161 (2-3), 143-9.

Back To Top