Skip to: Personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) scoren op de meeste van de 14 persoonlijkheidskenmerken hoog, behalve op theatrale, narcistische en compulsieve trekken

Kenniscentrum Phrenos website

Personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) scoren op de meeste van de 14 persoonlijkheidskenmerken hoog, behalve op theatrale, narcistische en compulsieve trekken

De studie naar de invloed van de persoonlijkheid bij psychotische stoornissen neemt toe. Er zijn verschillende modellen om persoonlijkheidskenmerken of karaktereigenschappen te analyseren: 1. De Big Five, die 5 persoonlijkheidsdimensies onderscheidt; 2. Het psycho-biologische model van temperament en karakter; 3. Het klinische of pathologische persoonlijkheidsmodel van Millon. Dat laatste model onderscheidt 14 persoonlijkheidskenmerken die tot persoonlijkheidsstoornissen kunnen leiden: schizoïde, vermijdend, depressief, afhankelijk, theatraal, narcistisch, antisociaal, sadistisch, compulsief, negativistisch, masochistisch, schizotypisch, borderline en paranoïde. Ze kunnen worden gemeten met de Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI-III). Als er 75 punten of hoger wordt gescoord, wordt het betreffende persoonlijkheidskenmerk als klinisch significant beschouwd, boven de 85 punten is er sprake van een persoonlijkheidsstoornis. In deze Spaanse studie (n totaal=188) werd met behulp van de MCMI-III onderzocht in hoeverre er verschillen zijn in de persoonlijkheidsscores van een groep met een Eerste Psychotische Episode (EPE) in vergelijking met die van een gezonde controlegroep. Er werd ook gekeken of er verschillen tussen mannen en vrouwen waren. Het bleek dat er significante verschillen waren tussen de EPE-groep en de controlegroep wat betreft de hoogte van klinisch significante scores op de MCMI-III: op alle klinische persoonlijkheidskenmerken, behalve theatraal, narcistisch en compulsief, had de EPE-groep hogere niveaus van klinische persoonlijkheidskenmerken. Klinisch significante schizoïde, vermijdende, afhankelijke en antisociale persoonlijkheidstrekken kwamen veel vaker voor bij de EPE-groep dan bij de controlegroep. In de controlegroep kwamen significant vaker theatrale (histrionische) trekken voor. De scores van de vrouwen in de EPE-groep verschilden veel minder van de controlegroep dan die van de mannen in de EPE-groep.
Sevilla-Llewellyn-Jones J, Cano-Domínguez P, de-Luis-Matilla A, Espina-Eizaguirre A, Moreno-Küstner B, Ochoa S. (2017). Personality traits in recent-onset-of-psychosis patients compared to a control sample by gender. Schizophr Res. Sep 1.

Back To Top