Skip to: Personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) die roken hebben meer en ernstigere psychiatrische symptomen dan niet-rokers

Kenniscentrum Phrenos website

Personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) die roken hebben meer en ernstigere psychiatrische symptomen dan niet-rokers

In deze Amerikaanse studie werd een secundaire analyse uitgevoerd over data van 404 deelnemers met een vroege psychose aan het Recovery After an Initial Schizophrenia Episode-Early Treatment Program (RAISE-ETP) naar het effect van recent gebruik van middelen op de behandeluitkomsten. Met behulp van Generalized Estimating Equations (GEE) werd onderzocht wat het verband was tussen gebruik van tabak, alcohol en cannabis op baseline enerzijds en de ernst van de stoornis, het aantal niet ingenomen antipsychotica pillen, de psychiatrische symptomen en de kwaliteit van leven na 2 jaar anderzijds. De volgende meetinstrumenten werden afgenomen: Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), de Clinical Global Impressions Scale (CGI) (meet ernst van de stoornis) en de Heinrichs-Carpenter Quality of Life Scale (QLS). Op baseline bleek 50% van de deelnemers tabak te roken, 28% alcohol te drinken, 24% cannabis te gebruiken en 11% zowel alcohol als cannabis te gebruiken (zelfrapportage). De tabakrokers hadden significant hogere CGI-scores (waren ernstiger ziek) (β=.24), hadden significant vaker geen antipsychotica genomen (β=2.89), hadden meer psychiatrische symptomen en een lagere kwaliteit van leven dan de niet-rokers. De cannabisgebruikers hadden significant hogere CGI-scores (β=.18) en positieve symptomen (β=1.56) dan de niet-cannabisgebruikers. De alcoholgebruikers hadden significant minder antipsychotica genomen (β=3.16) dan de niet-alcohol gebruikers. Roken, drinken en cannabisgebruik is normaal bij personen met EPE die hulp zoeken. Met name tabak roken wordt geassocieerd met negatieve klinische uitkomsten. In de behandelprogramma’s is nog weinig aandacht voor stoppen-met-roken.
Oluwoye O, Monroe-DeVita M, Burduli E, Chwastiak L, McPherson S, McClellan JM, McDonell MG. (2019). Impact of tobacco, alcohol and cannabis use on treatment outcomes among patients experiencing first episode psychosis: Data from the national RAISE-ETP study. Early Interv Psychiatry. Feb; 13(1): 142-146.

Back To Top