Skip to: Patiënten met een eerste psychose na het 26e jaar zijn duidelijk te onderscheiden van patiënten bij wie de psychose zich eerder voordoet

Kenniscentrum Phrenos website

Patiënten met een eerste psychose na het 26e jaar zijn duidelijk te onderscheiden van patiënten bij wie de psychose zich eerder voordoet

In het Treatment and early Intervention in Psychosis Program (TIPP), dat sinds 2004 in Lausanne loopt, is één van de inclusiecriteria dat men tussen de 18 en 35 jaar moet zijn. Uit de literatuur komt het beeld naar voren dat een vroeg ontstane psychose een determinant is voor uitkomsten op verschillende domeinen (negatieve symptomen, neurocognitie en sociale cognitie). Een vroeg ontstane psychose wordt vaak geassocieerd met een relatief slechte prognose. In deze Zwitserse studie (n=256) werden de kenmerken van de groep in het TIPP-programma die vóór hun 26e jaar een psychose kreeg vergeleken met die van de groep die de psychose tussen het 26e en 35e jaar kreeg (laat ontstane psychose, de LO-groep). Alle patiënten werden drie jaar in het kader van het TIPP-programma gevolgd. Er werden metingen verricht op baseline, na 2, 6, 12, 24, 30 en 36 maanden. De case managers vulden regelmatig vragenlijsten in. Ieder deelnemer voldeed aan criteria voor psychose volgens de Comprehensive Assessment of At Risk Mental States (CAARMS) schaal. De Duur van de Onbehandelde Psychose (DOP) werd vastgesteld. Verder werden afgenomen: Modified Vocational Status Index (MVSI), Modified Location Code Index Independent living (MLCI), Premorbid Adjustment Scale (PAS), Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), Global Assessment of Functioning (GAF), Social and Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS) en de Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS). Het bleek dat 32% van TIPP-deelnemers tot de LO-groep behoort. In vergelijking met de groep die vroeg een psychose krijgt is de LO-groep eerder vrouw, hoger opgeleid, functioneerde in de premorbide periode beter, heeft een kortere DOP en is veel vaker blootgesteld aan een ernstig trauma. De LO-groep heeft meer ziekte-inzicht en minder negatieve symptomen. Hoewel het functionele herstel bij de LO-groep sneller verliep dan bij de andere groep, haalde de LO-groep significant vaker niet het functionele niveau van vóór de psychose. In de behandeling van de LO-groep moet extra aandacht komen voor trauma’s en arbeidsrehabilitatie.
Golay P, Alameda L, Mebdouhi N, Baumann P, Ferrari C, Solida A, Progin P, Elowe J, Conus P. (2017). Age at the time of onset of psychosis: A marker of specific needs rather than a determinant of outcome? Eur Psychiatry. Sep;45:20-26. Epub 2017 Jun 21.

Back To Top