Skip to: Op lange termijn voorspelt de At Risk Mental State (ARMS) zoals gemeten met de CAARMS met geringe accuraatheid het ontstaan van psychotische stoornissen

Kenniscentrum Phrenos website

Op lange termijn voorspelt de At Risk Mental State (ARMS) zoals gemeten met de CAARMS met geringe accuraatheid het ontstaan van psychotische stoornissen

Het At Risk Mental State (ARMS)-construct wordt al meer dan 20 jaar gebruikt om personen op te sporen die een hoog klinisch risico lopen om een psychose te ontwikkelen. Na afname van de Comprehensive Assessment of At Risk Mental State (CAARMS) krijgt iemand een risico-op-psychose-status (ARMS+) of geen risico status (ARMS-). In deze longitudinale Britse studie (n=710) werd gekeken naar de voorspellende waarde van de oorspronkelijke ARMS-status voor psychotische en niet-psychotische stoornissen na 6 jaar. De onderzochte groep bestond uit 411 ARMS+ en 299 ARMS- cliënten. De ARMS+-groep werd ook nog onderverdeeld in drie subgroepen: Attenuated Psychotic Symptoms (APS); Genetic Risk and Deterioration (GRD) en Brief and Limited Intermittent Psychotic Symptoms (BLIPS). Na 6 jaar was de cumulatieve incidentie 0.201 (95%BI=0.161-0.250) in de ARMS+ groep en 0.042 (95%BI=0.022-0.076) in de ARMS- groep. De ARMS-status voorspelt het ontstaan van een psychose met geringe accuraatheid. In vergelijking met de ARMS- groep had de ARMS+ groep een significant hoger risico op een psychose (HR=4.83) en een verminderd risico op de ontwikkeling van niet-psychotische stoornissen (HR=0.55), met name geldt dit voor persoonlijkheidsstoornissen. Na 6 jaar was de cumulatieve incidentie om een psychische stoornis te ontwikkelen in de hele onderzoeksgroep (ARMS+ én ARMS-) 0.44. Na 6 jaar heeft de CAARMS een erg goede sensitiviteit (0.873), maar slechts een geringe specificiteit (0.456), dus relatief veel fout-negatieven. In vergelijking met de APS-groep had de BLIPS-subgroep een hoger risico om een psychose te ontwikkelen en een lager risico om een niet-psychotische psychische stoornis te ontwikkelen.
Fusar-Poli P, Rutigliano G, Stahl D, Davies C, De Micheli A, Ramella-Cravaro V, Bonoldi I, McGuire P. (2017). Long-term validity of the At Risk Mental State (ARMS) for predicting psychotic and non-psychotic mental disorders. Eur Psychiatry. 42:49-54.

Back To Top