Skip to: Op het Chinese platteland werken bijna alle mensen met schizofrenie

Kenniscentrum Phrenos website

Op het Chinese platteland werken bijna alle mensen met schizofrenie

In deze Chinees-Amerikaanse studie wordt verslag gedaan van een groot bevolkingsonderzoek onder een representatieve steekproef van vier Chinese provincies naar het vóórkomen en de leefomstandigheden (waaronder: of men al dan niet werkte) van mensen met psychotische stoornissen. Een eerste screening werd met de General Health Questionnaire (GHQ) gedaan. Degenen met een hoog risico en een deel van degenen met een matig en laag risico werden voor een tweede keer met de SCID DSM-IV-TR geïnterviewd (N=17.598). Van deze groep bleken 393 personen (=2,3%) schizofrenie (of aanverwante stoornis) te hebben (112 van hen waren nooit behandeld). Vervolgens werd met behulp van Poisson regressiemodellen vergeleken welk deel van deze mensen op het platteland (N=297) vs. degenen die in de stad woonden (N=96) werk had. Het bleek dat 94% van de personen op het platteland werk had, tegenover 27% van degenen die in een urbane omgeving woonden (Relatieve Risico: 3,27). Bijna al degenen op het platteland die werkten waren boer of visser (laag geschoold werk). Op het platteland waren minder mensen behandeld dan in de stad (43,8% vs. 64,6%). Het sociale leven op het traditionele platteland lijkt voor mensen met schizofrenie minder barrières op te werpen om aan het maatschappelijke leven deel te nemen.
Yang LH, Phillips MR, Li X, Yu G, Zhang J, Shi Q, Song Z, Ding Z, Pang S & Susser E (2013). Employment outcome for people with schizophrenia in rural v. urban China: population-based study. British Journal of Psychiatry 203 (4), 272-279.

Back To Top