Skip to: Op herstel gerichte training hulpverleners heeft klein positief effect op ervaren herstel cliënten

Kenniscentrum Phrenos website

Op herstel gerichte training hulpverleners heeft klein positief effect op ervaren herstel cliënten

Om herstel te bevorderen is het nodig om hulpverleners bij te scholen in het ondersteunen van hun cliënten bij hun herstelproces. In het VK is hiervoor de REFOCUS-interventie ontwikkeld. Deze is gericht op verandering van vaardigheden, kennis, gedrag en waarden bij hulpverleners. In Australië werd deze interventie uitgebreid tot de REFOCUS-PULSAR interventie. In deze Australische pragmatische RCT werd onderzocht in hoeverre de REFOCUS-PULSAR interventie effectief was in het verbeteren van de ervaring van herstel zoals gerapporteerd door cliënten. Er werden 14 locaties uit zowel de intramurale als de ambulante ggz bij betrokken. De hulpverleners van de helft van de locaties kregen ad random in het eerste jaar en de rest in het tweede jaar de interventie aangeboden. De primaire uitkomstmaat was de Questionnaire about the Process of Recovery (QPR) die op baseline, na 1 en na 2 jaar bij alle cliënten werd afgenomen. De interventiegroep waren dus cliënten die geholpen werden door hulpverleners die de REFOCUS interventie al gevolgd hadden. Secundaire uitkomstmaten waren o.a.: Importance of Services in Recovery Questionnaire (INSPIRE), de Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale, de Perceived Need for Care Questionnaire, de Client Satisfaction Questionnaire. In totaal kregen 190 hulpverleners de REFOCUS-PULSAR interventie en hadden op de drie meetmomenten in totaal 942 cliënten de vragenlijsten ingevuld. In de controlegroep was de gemiddelde QPR-score 53.6 (SD=16.3) en in de interventiegroep 54.4 (SD=16.2). De “adjusted difference” was 3.7 (95%BI=0.5-6.8). De interventiegroep was er 3.7 punten in de QPR-score op vooruit gegaan na de interventie, d.i. 5,7% verandering in de totaalscore. Het effect van de interventie uitgedrukt in Cohen’s d was klein (d=0.23), maar wel significant. De effecten verschilden per ggz-sector. Met deze studie is aangetoond dat de REFOCUS-PULSAR interventie effectief kan zijn.
Meadows G, Brophy L, Shawyer F, Enticott JC, Fossey E, Thornton CD, Weller PJ, Wilson-Evered E, Edan V, Slade M. (2019). REFOCUS-PULSAR recovery-oriented practice training in specialist mental health care: a stepped-wedge cluster randomised controlled trial. Lancet Psychiatry. Feb;6(2): 103-114.

Back To Top