Skip to: Op herstel gerichte organisaties zijn procesgericht en betrekken cliënten bij besluitvorming

Kenniscentrum Phrenos website

Op herstel gerichte organisaties zijn procesgericht en betrekken cliënten bij besluitvorming

In Engeland (en sommige andere landen) worden steeds meer sociale ondernemingen gestimuleerd die in aanvulling op de reguliere ggz mensen in de samenleving ondersteunen bij hun herstelproces. Om zicht te krijgen op de kenmerken van zulke organisatie werden in dit Engelse onderzoek 12 experts geïnterviewd en een focusgroep gehouden. Van vijf initiatieven werden het doel, het leiderschap, de financiering en de samenwerkingsverbanden in kaart gebracht. Van de vijf waren er drie charities (liefdadigheidsinstelling), waarvan er twee door ervaringsdeskundigen werden geleid, één was een Community-Interest-Company (CIC) en één een apart onderdeel van een ggz-instelling. Het belangrijkste doel van al deze initiatieven was het ondersteunen van mensen met psychische problemen op allerlei gebieden zoals werk, opleiding, kunst, cultuur, fitness, voeding. Alle initiatieven werkten samen met lokale instellingen zoals scholen, theaters, musea en sportclubs. Enkele belangrijke thema’s die uit de interviews naar voren kwamen waren: 1. Deze praktijken bieden aanvulling op de reguliere ggz door het aanbieden van sociale, educatieve en creatieve activiteiten waardoor cliënten meer zelfredzaam worden. 2. Door ggz-instellingen op het belang van deze initiatieven te wijzen kan er blijvende financiële ondersteuning tot stand komen en kan de ggz beïnvloed worden. 3. Alle initiatieven hadden een platte organisatie en de deelnemers werden op allerlei manieren bij de opzet en de uitvoering betrokken (gedeeld leiderschap). 4. De deelnemers vonden de autonomie van de initiatieven van groot belang omdat zo vanuit hun eigen waarden gewerkt kon blijven worden en dat ze op hun eigen wijze risico’s konden blijven nemen. Voor de deelnemers aan deze op herstel gerichte praktijken zijn deze initiatieven van groot belang voor hun persoonlijk herstel.
Bauer A, Evans-Lacko S, Knapp M. (2019). Valuing recovery-oriented practice at the interface between mental health services and communities: The role of organisational characteristics and environments. Int J Soc Psychiatry. Mar;65(2): 136-143.

Back To Top