Skip to: Ook psychiatrische patiënten mét symptomen kunnen herstellen als ze sociale steun en andere hulp ontvangen

Kenniscentrum Phrenos website

Ook psychiatrische patiënten mét symptomen kunnen herstellen als ze sociale steun en andere hulp ontvangen

Voorstanders van de recovery (herstel) beweging beweren dat alle personen met psychiatrische problemen herstel kunnen nastreven en bereiken. In deze Amerikaanse studie (N=124; ernstige psychiatrische aandoening) werd het verband onderzocht tussen positieve herstelprocessen enerzijds en sociale omgevingsfactoren én individuele factoren (zoals sociale steun, in hoeverre de hulpverlening als op herstel gericht wordt ervaren, psychiatrische symptomen en demografische kenmerken) anderzijds. De volgende instrumenten werden door de respondenten ingevuld: de Mental Health Recovery Measure-revised (MHRM-R); de Social Support Survey (SSS); de Recovery Self-Assessment scale (RSA); de General Severity Index (GSI). Door middel van een hiërarchische multiple regressie analyse werden de verbanden tussen mate van herstel en de sociale- en omgevingsfactoren onderzocht. Het blijkt dat demografische kenmerken geen significante invloed op mate van herstel hebben. De psychiatrische symptomen hebben wel een significante invloed en verklaren voor 23% de variantie van herstel. Deze invloed is echter negatief. De sociale- en omgevingsfactoren hebben een significante positieve invloed op de mate van herstel en kunnen voor 58% de variantie van herstel verklaren. Cliënten met meer sociale steun, meer op herstel gerichte hulpverlening, minder ernstige symptomen en langere ziekteduur blijken hogere scores op de RSA te hebben. Zelfs met ernstige psychiatrische symptomen kunnen cliënten met de juiste ondersteuning herstel ondervinden.
Chang YC, Heller T, Pickett S & Chen MD (2013). Recovery of people with psychiatric disabilities living in the community and associated factors.Psychiatric Rehabilitation Journal 36(2), 80-85.

Back To Top