Skip to: Ook na jaar blijkt Illness Management and Recovery (IMR) niet effectief

Kenniscentrum Phrenos website

Ook na jaar blijkt Illness Management and Recovery (IMR) niet effectief

Over de resultaten van deze RCT, waarbij de uitkomsten van meteen na de interventie werden gerapporteerd, is eerder in de Signaleringen verslag gedaan (Dalum et al, 2018). Tot nu waren er wisselende resultaten gevonden over de effectiviteit van Illness Management and Recovery (IMR). IMR wordt in groepsverband aangeboden en hanteert vijf evidence-based methoden: psycho-educatie, cognitieve gedragsbenadering voor medicatietrouw, terugval preventie, sociale vaardigheidstraining en coping vaardigheidstraining. In dit Deense onderzoek (n totaal =198; patiënten met schizofrenie of bipolaire stoornis) werd voor het eerst de effectiviteit van IMR in een dubbelblinde, multicenter RCT onderzocht. De interventiegroep kreeg IMR + Treatment-as-Usual (IMR-TAU) en de controlegroep alleen TAU. IMR werd over een periode van 9 maanden één keer per week aangeboden. De uitkomsten op lange termijn werden verdeeld in klinisch herstel (d.i. symptomen, algemeen functioneren en opnames) en persoonlijk herstel (d.i. hoop en geloof in eigen kunnen). Daartoe werden de volgende meetinstrumenten afgenomen: de Global Assessment of Functioning (GAF-F), de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), de Personal and Social Performance Scale (PSP), de GAF-S, de Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-6), de Young Mania Rating Scale (YMRS), de IMR scale, de Mental Health Recovery Measure (MHRM), de Adult Hope Scale. Evenals meteen na de interventie, werden er tussen de IMR-groep en de controlegroep na één jaar geen significante verschillen gevonden in de GAF- en PANSS-scores, noch waren er verschillen in opnames en bezoeken aan de crisisdienst. IMR heeft geen significant effect op klinisch en persoonlijk herstel. Er mogen vraagtekens worden gezet bij de uitgangspunten van de IMR-interventie.
Jensen SB, Dalum HS, Korsbek L, Hjorthøj C, Mikkelsen JH, Thomsen K, Kistrup K, Olander M, Lindschou J, Mueser KT, Nordentoft M, Eplov LF. (2019). Illness management and recovery: one-year follow-up of a randomized controlled trial in Danish community mental health centers: long-term effects on clinical and personal recovery. BMC Psychiatry. 2019 Feb 11;19(1): 65.

Back To Top