Skip to: Online toegepaste gedragsanalyse-interventie voor ouders van kinderen met ASS is effectief

Kenniscentrum Phrenos website

Online toegepaste gedragsanalyse-interventie voor ouders van kinderen met ASS is effectief

Behandelingen van kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) op basis van Applied Behavior Analysis (ABA) zijn over het algemeen ook online effectief, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. De Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI), die gebaseerd is op de principes van ABA, heeft tot doel om probleemgedrag af te leren en prosociaal gedrag aan te leren. Er wordt gewerkt met gestructureerde en naturalistische (o.a. rollenspelen) trainingsbenaderingen. In deze Amerikaanse Randomized Clinical Trial (RCT) (N=36; 18 interventiegroep; 18 wachtlijst-controle-groep) werd onderzocht of ouders van kinderen met ASS via een begeleide onlinetraining de EIBI-vaardigheden onder de knie kunnen krijgen. De ouders in de interventiegroep leerden de vaardigheden via virtuele e-learning modules en gescripte rollenspelen. Om vast te stellen of de ouders de vaardigheden geïmplementeerd hadden werden zowel voor als na de interventie hun vaardigheden (van de ouders uit beide groepen) door observanten beoordeeld middels online testsituaties die werden afgewerkt met een volwassene uit de kring van de deelnemer die de rol van hun kind met ASS speelde en die door de projectmedewerkers geïnstrueerd werden. De beoordeling was met behulp van de Behavioral Implementation of Skills for Work Activities (BISWA) en de Behavioral Implementation of Skills for Play Activities (BISPA). Gemeten werden: hoe instructies gegeven worden, reacties op juiste responsen van het kind en op probleemgedrag, het geven van gedragshulpen, precieze complimenten geven, aanmoedigingen geven en negeren van ongewenst gedrag. Na de training scoorden alle ouders uit de interventiegroep statistisch significant beter op alle maten van de BISWA en de BISPA, terwijl bij deelnemers van de wachtlijstgroep geen enkele verbetering gevonden werd. De virtuele EIBI-interventie is effectief en werd door de deelnemers als sociaal zeer acceptabel beoordeeld.
Fisher WW, Luczynski KC, Blowers AP, Vosters ME, Pisman MD, Craig AR, Hood SA, Machado MA, Lesser AD, Piazza CC. (2020). A randomized clinical trial of a virtual-training program for teaching applied-behavior-analysis skills to parents of children with autism spectrum disorder. J Appl Behav Anal. 2020 Sep;53(4):1856-1875.

Back To Top