Skip to: Online sociale netwerken worden door mensen met een psychotische stoornis gebruikt voor sociale contacten

Kenniscentrum Phrenos website

Online sociale netwerken worden door mensen met een psychotische stoornis gebruikt voor sociale contacten

Mensen met een psychotische stoornis hebben vaak een beperkt sociaal netwerk. In deze Britse systematische review (N=11) stond de vraag centraal of en, zo ja, in welke mate, mensen met een psychose gebruik maken van het internet om sociale contacten te leggen. De review werd uitgevoerd volgens de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) richtlijnen. Er kwamen slechts 11 studies voor de review in aanmerking, waarvan 3 uit de VS, 5 uit Europa, 2 uit Azië en 1 uit Zuid-Amerika. In totaal ging het om 1189 patiënten die allen als hoofddiagnose psychose (inclusief bipolaire stoornis) hadden. De studies verschilden methodologisch in grote mate van elkaar, zodat een meta-analyse niet mogelijk was. De verschillende studies geven uiteenlopende uitkomsten over de mate waarin de doelgroep gebruikt maakt van het Internet, maar uit enkele grote studies komt naar voren dat mensen met een psychose meer tijd in chatrooms en forums doorbrengen en vaker online spelletjes spelen dan gezonde controles. Online sociale netwerken worden door de doelgroep met name gebruikt om nieuwe contacten op te doen, bestaande relaties te onderhouden, weer contact te zoeken met vroegere bekenden en van lotgenoten steun te krijgen. Het gebruik van Facebook of communicatie via e-mail is bij de doelgroep minder frequent dan bij gezonde controles. Met name chatrooms en online forums kunnen een rol spelen bij strategieën die erop gericht zijn de sociale netwerken bij mensen met een psychose te verminderen en het risico op sociale isolement te verminderen.
Highton-Williamson E, Priebe S & Giacco D (2015). Online social networking in people with psychosis: A systematic review. International Journal of Social Psychiatry 61 (1), 92-101.

Back To Top