Skip to: Online begeleiding in Functionele Communicatietraining van ouders van autistische kinderen met probleemgedrag is haalbaar en zeer effectief

Kenniscentrum Phrenos website

Online begeleiding in Functionele Communicatietraining van ouders van autistische kinderen met probleemgedrag is haalbaar en zeer effectief

Functionele communicatietraining (FCT) is een interventie om probleemgedrag bij kinderen met autisme te verminderen. Het probleemgedrag (agressie; zelfbeschadinging en storend gedrag) poogt men te vervangen met een alternatieve reactie. Uitgangspunt is dat een sociale functie ten grondslag ligt aan het probleemgedrag. Eerst wordt gekeken naar de onderliggende functie (functionele analyse; FA), dan wordt bepaald waarmee het probleemgedrag moet worden vervangen, daarna wordt het probleemgedrag daadwerkelijk aangepakt. In deze Amerikaanse randomized controlled trial (RCT) werden de effecten gemeten van een 12 weken durende online training en coaching door gedragsdeskundigen van ouders in de FA- en FCT-strategieën op het probleemgedrag van hun autistische kinderen (N=21) en die werden vergeleken met die van een controlegroep die op de wachtlijst van deze interventie stond (N=15) en die na de RCT dezelfde interventie kreeg. Een doel van deze RCT was om te kijken of professionele online begeleiding van ouders haalbaar was. De primaire uitkomstmaat was de vermindering in de frequentie van het probleemgedrag, online vastgesteld door een gedragsdeskundige. De kinderen (18-84 maanden) hadden een officiële diagnose in het autistische spectrum en matig tot ernstig probleemgedrag met een ‘sociale’ functie volgens de FA (vermijden; iets tastbaars willen; attentie vragen). Op baseline lieten de kinderen in beide groepen ongeveer evenveel probleemgedrag zien (25% tot 27% van de tijd). Na de FCT-behandeling was het probleemgedrag in de interventiegroep tot minder dan 1% van de tijd verminderd, terwijl het in de wachtlijst/controlegroep niet significant was afgenomen. De zeer haalbare online training van de ouders resulteerde in een gemiddelde afname van 98% van het probleemgedrag. De kinderen in de interventiegroep hadden ook significant vaker geleerd om in hun sociale communicatie verzoeken aan de ouders te doen die passend waren (manding). De ouders waren zeer tevreden over de online begeleiding. Het is duidelijk dat ouders met succes FA en FCT kunnen inzetten ter behandeling van probleemgedrag van hun autistische kind, zelfs als de begeleiding en beoordelingen realtime online plaatsvinden.
Lindgren S, Wacker D, Schieltz K, Suess A, Pelzel K, Kopelman T, Lee J, Romani P, O’Brien M. (2020). A Randomized Controlled Trial of Functional Communication Training via Telehealth for Young Children with Autism Spectrum Disorder. J Autism Dev Disord. 2020 Dec;50(12):4449-4462.

Back To Top