Skip to: Ondersteuningsgroepen van familieleden van personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) versterken competenties van die familieleden

Kenniscentrum Phrenos website

Ondersteuningsgroepen van familieleden van personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) versterken competenties van die familieleden

Bij vroege psychose interventies worden betrokkenheid van de familie van de cliënt én op het gezin gerichte interventies aanbevolen. In deze kwalitatieve Canadese studie wordt verslag gedaan van de ervaringen van 36 personen die in een periode van 5 jaar deel hebben genomen aan bijeenkomsten van ondersteuningsgroepen van familieleden van personen met EPE van een vroege psychose interventieprogramma in Montreal, die waren opgericht en geleid werden door de familieleden zelf. Gemiddeld werden de bijeenkomsten van twee uur eenmaal per week of per twee weken gehouden. Er was minimale inbreng door professionele hulpverleners. De data werden verzameld met behulp van een vragenlijst met 12 open vragen. Uit de data-analyse kwamen drie thema’s naar voren: 1. De impact van de psychose op de gezinnen; 2. Het begrijpen en leren omgaan met de psychose met behulp van de familiale wederzijdse ondersteuningsgroepen; 3. Het verbeteren van de familiale ondersteuningsgroepen. De deelnemers hadden de volgende voordelen uit de deelname aan de familiale ondersteuningsgroepen ervaren: wederzijdse steun door het met elkaar delen van ervaringen; meer kennis over de ziekte (psychotische stoornis) en de behandeling ervan; wederzijdse emotionele steun; toename van de capaciteiten en vaardigheden om voor hun familielid én voor zichzelf te zorgen. Door deelname aan de ondersteuningsgroepen nam de emotionele weerbaarheid en de gevoelens van hoop en verbondenheid bij de deelnemers toe, waardoor ze beter voor hun familielid met een psychose konden zorgen.
Levasseur MA, Ferrari M, McIlwaine S, Iyer SN. (2019). Peer-driven family support services in the context of first-episode psychosis: Participant perceptions from a Canadian early intervention programme. Early Interv Psychiatry. Apr; 13(2): 335-341.

Back To Top