Skip to: Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen in ambulante begeleiding en beschermd wonen

Kenniscentrum Phrenos website

Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen in ambulante begeleiding en beschermd wonen

Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen in ambulante begeleiding en beschermd wonen

2017

Jan Willem van Zuthem, Frederike Kroon, Charlotte Wunderink, Jaap van Weeghel & Sonja van Rooijen

SWP

9789088507113

Dit boek is verschenen als Jaarboek 2017-2018 in de jaarboekenreeks Participatie en herstel onder auspiciën van Kenniscentrum Phrenos.

Het boek is geheel gewijd aan ambulante begeleiding en beschermd wonen voor psychisch kwetsbare mensen. Het geeft actuele kennis over het werkveld in combinatie met ruime aandacht voor innovaties en praktijken met een voortrekkersrol voor persoonlijk en maatschappelijk herstel. Meer dan 30 professionals leverden een bijdrage aan dit boek. Zij beschrijven wat herstelondersteuning in de praktijk betekent en gaan onder andere in op WRAP, IPS, begeleid leren, Howie de Harp, Enik Recovery College, zelforganisatie van teams, buurtnetwerken, wijkgericht kwartiermaken, werken met resourcegroepen en het integraal werken in het sociale domein door gemeenten.

Deze praktijken sluiten goed aan bij de ideeën van de herstelbeweging en het concept van de positieve gezondheid (Machteld Huber). In dat concept wordt gezondheid gedefinieerd als het vermogen je aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Met de Jaarboekenreeks biedt Kenniscentrum Phrenos professionals (in opleiding) in de ggz en in het sociale domein inzicht in de trends die zich in Nederland voordoen op het gebied van rehabilitatie, participatie en herstel(ondersteuning) bij ernstige psychische aandoeningen.

Meer informatie en bestelgegevens vindt u op de website van de uitgever: SWP.

Back To Top