Skip to: Nog niet veel bewijs voor de effectiviteit van Peer Recovery Support voor personen met een middelenverslaving

Kenniscentrum Phrenos website

Nog niet veel bewijs voor de effectiviteit van Peer Recovery Support voor personen met een middelenverslaving

Deze literatuurreview maakt onderdeel uit van de Assessing the Evidence Base (AEB) Series van het Amerikaanse SAMSHA. Peer Recovery Support (PRS) omvat niet-klinische activiteiten door ervaringsdeskundigen die in hun herstelproces zitten ten behoeve van lotgenoten die met hun herstelproces beginnen. De PRS-specialist geeft ondersteuning op sociaal en instrumenteel gebied en voorlichting. Hij is een begeleider. In dit geval gaat het om de ondersteuning van verslaafden met meestal een comorbide psychische stoornis. In deze review wordt beschreven hoeveel evidentie voor de effectiviteit van deze activiteit er te vinden is. Er werden 2 RTC’s, 4 quasi-experimentele studies, 4 studies met een pre-post design en een review gevonden. Het niveau van evidentie wordt als matig gekwalificeerd. De studies tonen aan dat PRS geassocieerd wordt met minder terugval, meer therapietrouw, met betere relaties met hulpverleners en met een algemene toename van de tevredenheid over de behandeling. Echter: aan de meeste studies kleven methodologische problemen, zoals de onmogelijkheid om het effect van PRS los van andere ondersteunende activiteiten aan te tonen, heterogene studiegroepen, niet consistente uitkomstmaten en het ontbreken van geschikte controlegroepen. Ervaringsdeskundigen kunnen als rolmodel dienen voor een leven in herstel, wat op zijn beurt hun eigen herstel ondersteunt. Er is meer gedegen onderzoek nodig om de effectiviteit van PRS sterkere evidentie te geven.
Reif S, Braude L, Lyman DR, Dougherty RH, Daniels AS, Ghosen SS, Salim O, Delphin-Rittmon ME (2014). Peer Recovery Support for Individuals With Substance Use Disorders: Assessing the Evidence. Psychiatric Services 65 (7), 853–861.

Back To Top