Skip to: Nieuwe Engelse richtlijn voor de rehabilitatie van volwassenen met complexe psychoses: behandel zo dichtbij huis als mogelijk en zet in op hersteldoelen

Kenniscentrum Phrenos website

Nieuwe Engelse richtlijn voor de rehabilitatie van volwassenen met complexe psychoses: behandel zo dichtbij huis als mogelijk en zet in op hersteldoelen

In 2020 heeft het Engelse National Institute for Health and Care Excellence (NICE) een nieuwe richtlijn opgesteld voor de rehabilitatie van volwassenen met complexe psychoses (NICE guideline NG181). Dit Engelse artikel geeft hiervan een samenvatting. Ongeveer 20% van de mensen met schizofrenie of andere psychoses heeft bijzonder complexe problemen die het functioneren beperken en tot herhaalde opnames in psychiatrische ziekenhuizen leiden. Zij hebben behoefte aan een langdurig gespecialiseerd rehabilitatie hulpaanbod om respons op behandeling te optimaliseren en hen in staat te stellen een zo onafhankelijk mogelijk en maatschappelijk geïntegreerd leven te leiden. De nieuwe NICE-richtlijn geeft aan hoe mensen op te sporen die behoefte hebben aan rehabilitatie, wat voor soort rehabilitatie hulpaanbod geboden moet worden door lokale ggz-voorzieningen en hoe de behandelprogramma’s van die instellingen eruit moeten zien. De kwaliteitsbeoordelingen van de evidentie zijn volgens de GRADE-methodologie tot stand gekomen. Mensen met complexe psychoses moeten in Engeland vaak lang op rehabilitatie hulpaanbod wachten en worden vaak ver van huis in psychiatrische ziekenhuizen behandeld, waardoor ze vaak langer opgenomen blijven. De richtlijn geeft o.a. de volgende aanbevelingen: – mensen met behandelresistente symptomen moeten zo snel mogelijk worden doorverwezen naar het lokaal rehabilitatie behandelaanbod; – de individuele cliëntbehoeften moeten lokaal geïnventariseerd en beoordeeld worden; – de rehabilitatie behandelprogramma’s moeten erop gericht zijn de dagelijkse vaardigheden te verbeteren waardoor deelname aan het sociale leven meer mogelijk is; – het hulpaanbod moet persoonsgericht zijn en vanuit de herstelfilosofie worden aangeboden; – als het contact met familie en vrienden als gevolg van de stoornis is afgenomen, moet gepoogd worden weer bruggen te slaan met de oude sociale netwerken;- de cliënten moeten regelmatig fysiek gecheckt worden door de huisarts.
Killaspy H, Baird G, Bromham N, Bennett A; Guideline Committee. (2021). Rehabilitation for adults with complex psychosis: summary of NICE guidance. BMJ. 2021 Jan 12;372:n1.

Back To Top