Skip to: Nieuwe Amerikaanse beroepsgroep van Gecertificeerde Ervaringsdeskundige Specialisten blijkt goed te integreren in de ambulante GGZ en tevreden met het werk

Kenniscentrum Phrenos website

Nieuwe Amerikaanse beroepsgroep van Gecertificeerde Ervaringsdeskundige Specialisten blijkt goed te integreren in de ambulante GGZ en tevreden met het werk

In de VS is er een aparte opleiding tot Certified Peer Specialist (CPS) ontwikkeld: een speciale training van ervaringsdeskundigen die worden ingezet om cliënten in de ambulante GGZ (CMHCs) te ondersteunen bij het verwerven van meer controle over hun eigen herstel. In 16 staten worden hun diensten reeds door Medicaid vergoed. In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek onder CPS-en(N=59) naar hun werkzaamheden (gemeten met een voor dit onderzoek ontwikkelde schaal), hun integratie op de werkplek (gemeten met de Workplace Integration Scale), hun tevredenheid met het werk (gemeten met de Indiana Job Satisfaction Survey) en hun ondersteuning door de organisatie (gemeten met de Survey of Perceived Organizational Support). De deelnemers aan deze studie gaven aan dat ze goed ontvangen waren op hun werkplek. Ze voelden zich goed geïntegreerd (op 6-puntsschaal was de gemiddelde score 4.8), hadden grote tevredenheid met het werk en kregen een hoge mate van ondersteuning door de organisatie (op een 7-puntsschaal gemiddeld 5.69). Zij leggen zich er vooral op toe de cliënten bij te staan om onafhankelijke keuzen te maken, leren hen strategieën om met psychiatrische symptomen om te gaan en om alerter te worden op triggers die tot functionele verslechtering kunnen leiden. De CPS-en bieden een unieke dienst die aanvullend is op de traditionele hulpverlening.
Grant EA, Reinhart C, Wituk S & Meissen G (2012). An Examination of the Integration of Certified Peer Specialists into Community Mental Health Centers.Community Mental Health Journal. 48 (4), 477-481.

Back To Top