Skip to: Niet-affectieve psychoses onder de 14 jaar komen zeer zeldzaam voor maar zijn meestal wel ernstig

Kenniscentrum Phrenos website

Niet-affectieve psychoses onder de 14 jaar komen zeer zeldzaam voor maar zijn meestal wel ernstig

De eerste psychoses, die in veel gevallen de voorbode van schizofrenie zijn, doen zich meestal voor in de latere tienerjaren tot midden twintig. Er is weinig bekend over niet-affectieve psychoses bij kinderen jonger dan 14 jaar. In deze Britse studie werd gepoogd de incidentie, symptoomprofielen, demografische kenmerken en korte termijn beloop op te sporen van alle bevestigde gevallen in één jaar tijd van niet-affectieve psychosen bij kinderen jonger dan 14 jaar in Groot-Brittannië (GB). De gevallen werden gevonden via het Child and Adolescent Psychiatric Surveillance System (CAPPS). De behandelaars kregen een vragenlijst over de gevallen. In de periode september 2010 tot september 2011 bleven van de oorspronkelijk 28 potentiële gevallen 8 bevestigde gevallen over die voldeden aan de ICD-10 criteria voor schizofrenie en verwante stoornissen. Dit betekent dat de incidentie van niet-affectieve psychoses bij 10-14 jarigen in GB bedraagt: 0.21/100.000 (95%BI 0.08-0.24). Van deze acht gevallen waren er vijf vrouwelijk, zes waren Wit (Europees), één Zwart en één Aziatisch. Dit staat haaks op eerdere bevindingen over zeer vroege psychosen, waarbij naar voren kwam dat het vaker bij mannen en etnische minderheden zou voorkomen Bij vijf van de acht kwamen zeker psychiatrische problemen in de familie voor. Na een jaar was er slechts één in remissie, de rest had chronische symptomen. Wanen en denkstoornissen hebben meer voorspellende waarde voor ‘echte’ gevallen dan hallucinaties.
Tiffin PA & Kitchen CE. (2015). Incidence and 12-month outcome of childhood non-affective psychoses: British national surveillance study. British Journal of Psychiatry 206 (6), 517-8.

Back To Top