Skip to: Netwerkanalyse: gebrek aan motivatie centraal in psychopathologie EPE

Kenniscentrum Phrenos website

Netwerkanalyse: gebrek aan motivatie centraal in psychopathologie EPE

Psychotische stoornissen worden gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende symptoomdimensies. De netwerkanalyse van de psychopathologie, voor een deel ontwikkeld door Borsboom in Nederland, wordt steeds meer in psychiatrisch onderzoek toegepast. Hierbij worden psychische stoornissen opgevat als complexe dynamische systemen van met elkaar interacterende en mogelijk elkaar versterkende symptomen. In dit onderzoek uit Hong Kong werden 16 variabelen van een groep met een Eerste Psychotische Episode (EPE) (N=323) verzameld om daarmee een netwerk te construeren en daaruit de belangrijkste variabelen te identificeren. Het ging m.n. om de volgende data: de Premorbid Adjustment Scale (PAS), de Interview for Retrospective Asessment of the Onset of Schizophrenia (IRAOS) om de Duur van de Onbehandelde Psychose (DOP) te bepalen, de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS): positieve symptomen, desorganisatie en opwinding; Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS): gebrek aan motivatie en verminderde uitdrukking; de Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS), de Role Functioning Scale (RFS), de Short Form-12 Health Survey (SF-12) en cognitieve beoordeling met de Wechsler Adult Intelligence Scale Revised (WAIS-R), inclusief de digit span test. De netwerkanalyse werd uitgevoerd met de grafische Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO) in combinatie met het uitgebreide Bayesian Information Criterion (EBIC) model. Het bleek dat gebrek aan motivatie de meest centrale positie innam en de sterkste associaties had met andere psychopathologische, psychosociale en premorbide variabelen in het netwerk. De cognitieve variabelen zijn sterk met elkaar verbonden maar stonden los van de andere variabelen; ze vertegenwoordigen een onafhankelijk construct. Negatieve symptomen nemen een centrale plaats in bij een EPE en beïnvloeden klinische en functionele uitkomsten.
Chang WC, Wong CSM, Or PCF, Chu AOK, Hui CLM, Chan SKW, Lee EMH, Suen YN, Chen EYH. (2019). Inter-relationships among psychopathology, premorbid adjustment, cognition and psychosocial functioning in first-episode psychosis: a network analysis approach. Psychol Med. Aug 27:1-9.

Back To Top