Skip to: Negatief verband tussen de risicosymptomen voor psychose en de ervaren kwaliteit van leven wordt bij jongeren met problemen volledig door zelfstigma gemedieerd

Kenniscentrum Phrenos website

Negatief verband tussen de risicosymptomen voor psychose en de ervaren kwaliteit van leven wordt bij jongeren met problemen volledig door zelfstigma gemedieerd

De subjectieve kwaliteit van leven (SKVL) kan bij mensen met symptomen die het risico op het ontstaan van een psychose vergroten, worden aangetast, waardoor ze slechter gaan functioneren en de kans dat een psychose ontstaat toeneemt. Mensen met aan psychose gerelateerde symptomen lijden vaker onder zelfstigma dan anderen. In dit Amerikaanse cross-sectionele onderzoek (N=72; 12-25 jaar) werd het verband onderzocht tussen risicosymptomen voor psychose, zelfstigma en de SKVL bij jongeren die hulp zoeken voor psychische problemen/symptomen bij een kliniek die gespecialiseerd is in de behandeling van jongeren met een hoogrisico op psychose (UHR: ultra high risk). Bij alle deelnemers werden afgenomen: 1. Structured Interview for Psychosis-Risk Syndromes (SIPS), waarbij o.a. de volgende positieve symptomen gemeten worden: ongebruikelijke gedachten; achterdocht; grandiositeit; hallucinaties; gedesorganiseerde communicatie. 2. Internalized Stigma of Mental Illness Inventory (ISMI) met de subschalen: vervreemding; onderschrijven van stereotypen; waargenomen discriminatie; sociaal terugtrekgedrag; stigma weerstand. 3. Youth Quality of Life Instrument-Short Form (YQOL-SF). De verbanden werden met behulp van regressie analyses berekend. De klinische status van de deelnemers was: 54% had UHR, 21% een eerste psychose, 25% een niet-psychotische stoornis. Er werd een significant indirect effect gevonden van de ernst van de risicosymptomen voor psychose op de SKVL, dat volledig werd gemedieerd door zelfstigma. Er was een associatie tussen hogere scores voor risicosymptomen voor psychose én zowel een slechtere SKVL als meer zelfstigma (de mediator). Hogere scores voor zelfstigma werden geassocieerd met slechtere SKVL (-b=-0.64). Bij de symptomen werd alleen een significant positief verband gevonden tussen ‘onbebruikelijke gedachten’ en zelfstigma (b=0.12). Een slechte SKVL werd voorspeld door de ISMI-subschaal ‘vervreemding’; met de andere schalen werden geen associaties gevonden. De interpretatie van de psychische symptomen (zelfstigma), niet de symptomen zelf, hebben effect op de subjectieve kwaliteit van leven.
Akouri-Shan L, DeLuca JS, Pitts SC, Jay SY, Redman SL, Petti E, Bridgwater MA, Rakhshan Rouhakhtar PJ, Klaunig MJ, Chibani D, Martin EA, Reeves GM, Schiffman J. (2022). Internalized stigma mediates the relation between psychosis-risk symptoms and subjective quality of life in a help-seeking sample. Schizophr Res. 2022 Mar;241:298-305. Epub 2022 Feb 25.

Back To Top