Skip to: Nederlandse managers zijn zeer huiverig om mensen met psychische problemen aan te nemen

Kenniscentrum Phrenos website

Nederlandse managers zijn zeer huiverig om mensen met psychische problemen aan te nemen

De werkloosheid onder mensen met psychische problemen is 3 tot 7 keer hoger dan gemiddeld. De opstelling van managers, die een grote rol spelen bij de beslissing of een sollicitant wordt aangenomen, is van belang voor sollicitanten met psychische problemen. Deze groep ervaart vaak stigma en discriminatie op de werkvloer. In Nederland is wetgeving die werknemers met handicaps moet beschermen. Volgens de wet hebben zieke werknemers in Nederland tot 2 jaar recht op doorbetaling van ten minste 70% van het salaris. Dit kan invloed hebben op het aannamebeleid. In deze Nederlandse studie werd onderzocht hoe managers (N=670) aankijken tegen het aannemen van sollicitanten die een psychische stoornis hebben of gehad hebben. Er werd een vragenlijst uitgezet bij het LISS-panel (Langlopende Internet Studies voor de Sociale wetenschappen), een representatieve steekproef van 5000 huishoudens. Alleen in functie zijnde managers mochten reageren. Er werd gevraagd naar hun kennis en houding ten aanzien van mensen met psychische problemen en wat voor zorgen ze hebben over het aannemen van zulke personen. De analyses werden uitgevoerd met behulp van multiple regressie analyses. Het bleek dat een meerderheid van de managers huiverig was om een iemand aan te nemen met een psychisch probleem (64%) of een alcoholprobleem (82%), hoewel maar 7% van die managers negatieve persoonlijke ervaringen met deze groep had. Een groot deel van de managers had ook moeite iemand aan te nemen die in het verleden een psychisch probleem (30%) of een alcoholprobleem (32%) had gehad. Een zeer grote groep managers (91%) verwachtte een van de volgende problemen met een werknemer met psychische problemen: veel ziekteverlof, angst dat de werknemer de baan niet aankan, niet op de werknemer kunnen rekenen, niet weten hoe zo’n werknemer te begeleiden, negatieve impact op de sfeer op werkvloer. Stigma op de werkvloer is een probleem voor sociale inclusie, te meer daar in Nederland ongeveer 75% van werknemers met psychische problemen dat wil onthullen. Speciale antistigma interventies gericht op managers zijn nodig.
Janssens KME, van Weeghel J, Dewa C, Henderson C, Mathijssen JJP, Joosen MCW, Brouwers EPM. (2021). Line managers’ hiring intentions regarding people with mental health problems: a cross-sectional study on workplace stigma. Occup Environ Med. 2021 Feb 4;78(8):593-9.

Back To Top