Skip to: Na 20 jaar blijkt een kortere duur van de onbehandelde psychose (DOP) nog steeds tot betere uitkomsten te leiden

Kenniscentrum Phrenos website

Na 20 jaar blijkt een kortere duur van de onbehandelde psychose (DOP) nog steeds tot betere uitkomsten te leiden

Er is tamelijk veel evidentie dat een kortere duur van de onbehandelde psychose (DOP) tot betere uitkomsten op de korte en middellange termijn leiden. In deze Ierse prospectieve, sequentiële follow-up studie van een epidemiologisch representatief cohort van personen die tussen 1995-1999 een eerste psychose kregen (N=171), werden na 6 maanden, en na 4, 8, 12 en 20 jaar verschillende uitkomstmaten gemeten, om vast te stellen of ook op de lange termijn een kortere DOP gunstig is. Hier worden de uitkomsten na 20 jaar gerapporteerd. Dit cohort had nog geen toegang tot Vroege Interventie bij Psychose (VIP)-teams. De diagnose werd gesteld met het Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I). Ook werd de Premorbid Social Adjustment Scale afgenomen. Op baseline, na 6 maanden en na 4, 8, 12 en 20 jaar werden symptomen vastgesteld met de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), functionaliteit met de Global Assessment of Functioning Scale (GAF) en kwaliteit van leven met de Quality of Life Scale (QLS). Voor de analyse werden DOP-waarden (in maanden vastgesteld) in 4 kwartielen verdeeld. In het eerste kwartiel zaten de personen met de kortste DOP, etc. In het cohort zijn alle diagnoses in het brede psychosespectrum vertegenwoordigd. Na 20 jaar waren van 80 van de 171 personen van het cohort de complete metingen beschikbaar. Er werden vier verschillende belooppaden (trajecten) per kwartiel gevonden. Traject 1 liet een steile, kromlijnige afname van drie PANSS-scores (positieve symptomen, totale score en algemene psychopathologie) zien, vooral tussen 6 maanden en 4 jaar. Langere DOP werd geassocieerd met de minste afname van symptomen. Traject 2 liet een meer geleidelijke afname in de scores zien (negatieve symptomen). Hier was ook een consequente associatie tussen langere DOP en minder afname van symptomen. Traject 3 liet een steile, kromlijnige toename in de GAF-scores zien, vooral tot aan de 4-jaars meting, met daarna een afvlakking. Hier ook een associatie tussen een langere DOP en slechtere uitkomsten. Traject 4 liet een minder steile, kromlijnige toename van de QLS-scores zien, met wederom een associatie tussen een langere DOP en slechtere uitkomsten.
O’Keeffe D, Kinsella A, Waddington JL, Clarke M. (2022). 20-Year Prospective, Sequential Follow-Up Study of Heterogeneity in Associations of Duration of Untreated Psychosis With Symptoms, Functioning, and Quality of Life Following First-Episode Psychosis. Am J Psychiatry. Apr;179(4):288-297.

Back To Top