Skip to: Motiverende Gespreksvoering helpt personen met schizofrenie naar deelname aan

Kenniscentrum Phrenos website

Motiverende Gespreksvoering helpt personen met schizofrenie naar deelname aan

Personen met schizofrenie hebben vaak cognitieve beperkingen, maar vaak ook weinig motivatie om aan behandelingen en trainingen deel te nemen. In deze Amerikaanse proof-of-concept RCT werd onderzocht of een speciaal voor personen met psychotische stoornissen ontwikkelde variant van Motiverende Gespreksvoering (MI-interventie), de motivatie voor en deelname aan cognitieve rehabilitatie stimuleert (n=33) in vergelijking met een groep die controle interviews kreeg (n=31). De MI-interventie focust op cognitieve beperkingen en de consequenties daarvan. Iedere deelnemer kreeg 2 sessies MI-interventie of de controle interviews. Daarna kregen alle deelnemers een eenvoudige cognitieve training aangeboden (10 sessies in 4 weken). De volgende meetinstrumenten werden op baseline, na de interventies en na de cognitieve training afgenomen: Intrinsic Motivation Inventory for Schizophrenia Research (IMI-SR), Structured Clinical Interview for DSM-IV, de Positive and Negative Syndrome Scale (PANNS), de Wechsler Test of Adult Reading (WTAR), de Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia (BACS) en de Medication Management Ability Assessment (MMAA). Het bleek dat de groep die de MI-interventie had gehad een grotere toename in de taak-specifieke motivatie (gemeten met de IMI-SR) scoorde en ook veel vaker naar de cognitieve training ging dan de controlegroep. De mate van motivatie na de MI-interventie voorspelde de aanwezigheid bij de cognitieve training sessies. Motivatie lijkt bij te dragen aan het blijven volgen van de trainingssessies.
Fiszdon JM, Kurtz MM, Choi J, Bell MD, Martino S. (2016). Motivational Interviewing to Increase Cognitive Rehabilitation Adherence in Schizophrenia. Schizophr Bull. 42(2), 327-34.

Back To Top