Skip to: Moeders met ernstige psychiatrische problemen hebben recht op opvoedingsondersteuning

Kenniscentrum Phrenos website

Moeders met ernstige psychiatrische problemen hebben recht op opvoedingsondersteuning

Vrouwen met psychiatrische problemen worden even vaak moeder als gewone vrouwen. Tot nu toe zijn er -in ieder geval in de VS- erg weinig programma´s om deze vrouwen in hun moederrol te steunen. De auteur doet in dit artikel een oproep om speciale opvoedingsondersteuningsprogramma´s (Supported Parenting) te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeftes van deze speciale groep moeders. Eerst worden de sociale- en systeembarrières beschreven (in de jaren 1920 werden vrouwen met psychiatrische problemen nog gesteriliseerd; velen denken nog steeds dat dit soort vrouwen geen kinderen kunnen opvoeden). Vervolgens wordt in kaart gebracht waaraan deze moeders behoefte hebben. Voor velen van hen geven kinderen zin aan het bestaan, hoewel ze soms niet in staat zijn goed voor ze te zorgen. Daarna wordt geschetst waaruit de ondersteuning zou kunnen bestaan. Veel van deze moeders zijn bang de voogdij over hun kinderen te verliezen. Daarom hebben ze veel moeite met het ter sprake brengen van opvoedingsproblemen. Daar moeten hulpverleners alert op zijn. De opvoedingsondersteuningsprogramma´s moeten rekening houden met iedereen die bij de opvoeding van de kinderen van deze moeders betrokken is.
David DH, Styron T & Davidson L (2011). Supported Parenting to Meet the Needs and Concerns of Mothers with Severe Mental Illness. American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 14 (2), 137-153.

Back To Top