Skip to: Modelgetrouwheidsschaal WRAP

Kenniscentrum Phrenos website

Modelgetrouwheidsschaal WRAP

Modelgetrouwheidsschaal WRAP
2020
Ankie Lempens, Aniek de Lange, Dienke Boertien, Marianne van Bakel
Kenniscentrum Phrenos / Trimbos-instituut

Met dank aan de organisaties die deelgenomen hebben aan het onderzoek:

Enik Recovery College (Lister), GGZ Breburg, GGZ Noord-Holland-Noord, HVO Querido, Pameijer,
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei.

Mogelijk gemaakt met een subsidie vanuit het Agis Innovatiefonds.

Inhoud

Met de modelgetrouwheidsschaal WRAP kunnen organisaties dit proces van implementatie en de kwaliteit van het aanbod van WRAP toetsen. De huidige schaal en handreiking zijn ontwikkeld op basis van literatuur, actieonderzoek en interviews met experts in binnen en buitenland. Organisaties kunnen met deze schaal zicht krijgen en houden op de beschikbaarheid, de kwaliteit en het proces van verbreding van WRAP. Om de eigen implementatie en uitvoering tegen het licht te houden en de ontwikkeling hierin door de tijd heen te volgen.

Back To Top