Skip to: Minder angst en meer vertrouwen en sociale inclusie door herstelcolleges

Kenniscentrum Phrenos website

Minder angst en meer vertrouwen en sociale inclusie door herstelcolleges

Herstelcolleges hebben tot doel mensen met psychische problemen bij te staan op hun weg naar herstel door het aanbieden van educatieve trainingen, vaak gegeven door ervaringsdeskundigen, zoals op reguliere mbo/hbo-instellingen. De deelnemers worden studenten genoemd. Het eerste herstelcollege werd in 2009 in Londen opgericht. Inmiddels zijn er al minstens 85 in het VK. Er is nog maar weinig effectonderzoek naar herstelcolleges gedaan. In deze Britse studie werden de effecten van deelname aan trainingen bij het nieuwe Recovery College in South East Essex op welzijn en sociale inclusie in kaart gebracht. Deze evaluatie had een kwantitatieve en een kwalitatieve component (mixed-methods). Op baseline, na 3 en 6 maanden werden enkele vragenlijsten afgenomen (N=25; kwantitatieve component) en de kwalitatieve informatie werd met behulp van drie focusgroepen (N=17) verzameld. De volgende meetinstrumenten werden afgenomen: de Short Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (SWEMWBS) en de Social Inclusion Scale (SIS). Ook werden er vragen gesteld over tevredenheid over de cursussen, vertrouwen en motivatie. In vergelijking met baseline werden er na 6 maanden significante verbeteringen gemeten op welzijn (t=2.563, df=24, p=0.560) en sociale inclusie (t=2.529, df=18, p=0.021). Uit de focusgroepen kwam naar voren dat de studenten meer vertrouwen en motivatie hadden en minder angst. Verder was de meerderheid van de respondenten van plan om cursussen te gaan volgen buiten het herstelcollege of vrijwilligerswerk te gaan doen en/of betaald werk te gaan zoeken. Herstelcolleges kunnen een belangrijke rol in het herstelproces vervullen.
Wilson C, King M, Russell J (2019). A mixed-methods evaluation of a Recovery College in South East Essex for people with mental health difficulties. Health Soc Care Community. Sep;27(5): 1353-1362.

Back To Top