Skip to: Middelengebruik verhoogt kans op gewelddadig gedrag door mensen met psychotische stoornissen

Kenniscentrum Phrenos website

Middelengebruik verhoogt kans op gewelddadig gedrag door mensen met psychotische stoornissen

Uit de literatuur is naar voren gekomen dat mensen met een psychotische stoornis die een comorbide middelenverslaving hebben vaker gewelddadig gedrag vertonen. In deze Nederlands-Britse studie werden data uit twee grote nationale onderzoeken naar personen met psychotische stoornissen gebruikt om een meta-analyse te maken over het verband tussen (dagelijks, niet-dagelijks, niet) gebruik van cannabis, stimulerende, verdovende en bewustzijnsveranderende middelen en gewelddadig gedrag. Het gaat om de projecten Genetic Risk and Outcome of Psychosis (GROUP) uit Nederland (N=871; 2004-2013) en de National Evaluation of the Development and Impact of Early Intervention Services (NEDEN) uit Engeland (N=921; 2005-2009). Middelengebruik werd vastgesteld met de Substance Abuse Module of the Composite International Diagnostic Interview (CIDI-SAM of een apart ontworpen vragenlijst. Gewelddadig gedrag werd gemeten met de Life Chart Schedule (LCS) of de Adverse Outcomes Questionnaire (AOQ). De middelen werden als volgt ingedeeld: 1. Cannabis; 2. Stimulerende middelen: cocaïne, amfetamine, qat; 3. Verdovende middelen: opiaten, GHB, barbituraten, benzodiazepinen; 4. Hallucinogenen: LSD, ketamine, PCP; 5. Andere drugs, zoals MDMA. Uit de meta-analyse kwam naar voren dat dagelijks gebruik, in vergelijking met niet-dagelijks gebruik of geen gebruik, en niet-dagelijks gebruik in vergelijking met geen gebruik, de gepoolde odds (pOR) van gebruik van geweld door personen met een psychotische stoornis vergrootte. De toenames waren significant voor dagelijks gebruik van cannabis (pOR=1.6, 95% BI: 1.2-2.0), stimulerende middelen (pOR=2.8, 95%BI: 1.7-4.5) en verdovende middelen (pOR=2.2, 95%BI: 1.1-4.5) en niet-dagelijks gebruik van stimulerende middelen (pOR=1.6, 95%BI: 1.2-2.0) en hallucinogenen (pOR=1.5, 95%BI: 1.1-2.1). Preventieve strategieën gericht op het voorkomen van gewelddadig gedrag bij psychotische stoornissen moeten middelengebruik meenemen.
Lamsma J, Cahn W, Fazel S; GROUP and NEDEN investigators. (2019). Use of illicit substances and violent behaviour in psychotic disorders: two nationwide case-control studies and meta-analyses. Psychol Med. 2019 Aug 29:1-6

Back To Top