Skip to: Micro-affirmaties van hulpverleners worden als waardevol en steunend ervaren

Kenniscentrum Phrenos website

Micro-affirmaties van hulpverleners worden als waardevol en steunend ervaren

Mensen met ernstige psychische problemen die in een herstelproces zitten vinden het belangrijk door de hulpverlening gezien en gerespecteerd te worden. Uit de literatuur komt naar voren dat dit vaak in ‘kleine dingen’ zit, die niet in procedures of protocollen staan, maar wel vaak invloed hebben. In deze Noorse literatuurstudie werd gezocht naar hoe die ‘kleine dingen’ worden beschreven en hoe dit het persoonlijke herstelproces beïnvloed. Er werd gebruik gemaakt van 31 publicaties. Uit de analyse kwamen zes thema’s met betrekking tot ‘kleine dingen’ naar boven: benaming, constitutie, vormen, functies, gevolgen voor de persoon, de hulpverlener en de praktijk. Een veel gebruikte term in deze context is micro-affirmaties: kleine daden die bijna onzichtbaar zijn, vaak onbewust, maar erg effectief als mensen anderen willen helpen om te slagen. Het kunnen woorden, gebaren of acties zijn. Ze zijn ‘klein’ omdat ze alledaags zijn en klein ten opzichte van andere zaken zoals de behandeling. De positieve micro-affirmaties kunnen mensen helpen weer een positief zelfbeeld op te bouwen. Ze kunnen daardoor het gevoel krijgen net als andere mensen te zijn. De micro-affirmaties maken deel uit van de professionele praktijk waarbij op het persoonlijk vlak contact wordt gemaakt. Ze zijn niet op een theorie gebaseerd, maar meer op ‘sociale solidariteit’. Het probleem is dat deze kennis niet geprotocolleerd kan worden en haaks lijkt te staan op het gedachtegoed van standaarden en richtlijnen, waarbij interventies geen persoonlijke elementen mogen bevatten. ‘Kleine dingen’ lijken tussen twee personen te gebeuren die elkaar mogen. In die zin kan dat niet geprotocolleerd worden.
Topor A, Bøe TD, Larsen IB. (2018). Small Things, Micro-Affirmations and Helpful Professionals Everyday Recovery-Orientated Practices According to Persons with Mental Health Problems. Community Ment Health J. 2018 Feb 8.

Back To Top