Skip to: Met juiste implementatiestrategie zijn lichamelijke oefeningen in de reguliere ggz in te voeren

Kenniscentrum Phrenos website

Met juiste implementatiestrategie zijn lichamelijke oefeningen in de reguliere ggz in te voeren

Met juiste implementatiestrategie zijn lichamelijke oefeningen voor personen met een ernstige psychische aandoening in de reguliere ggz in te voeren

Cardiometabole aandoeningen komen bij personen met een ernstige psychische aandoening (EPA) veel vaker voor dan bij de algemene bevolking. Een combinatie van lifestyle factoren (zoals weinig bewegen), roken, slecht eten en bijwerkingen van de medicatie is daarvan de oorzaak. Er is bewijs dat het regelmatig doen van lichamelijke oefeningen en/of sporten (bewegen) het risico op die cadiometabole aandoeningen sterk kan verminderen. In de praktijk blijkt het echter moeilijk om interventies voor lichamelijke oefeningen in de reguliere ggz als routinematig in te voeren. In deze Australische beschouwing wordt een overzicht gegeven van voorbeelden van in Australië geïntegreerde bewegingsinterventies, de kernbestanddelen die het succes van deze programma’s vergemakkelijken en de praktische strategieën die de implementatie van dit soort bewegingsinterventies in de reguliere ggz kunnen bevorderen. Als voorbeeld wordt genoemd het in Sydney ingevoerde Keeping the Body in Mind (KBIM) programma.. De belangrijkste kernbestanddelen van interventies voor lichamelijke oefeningen zijn: 1. Vroege invoering: als cliënt met medicatie begint ook een bewegingsprogramma aanbieden; 2. Cardiometabole indicatoren moeten regelmatig gemonitord worden; 3. Alle hulpverleners moeten betrokken worden bij promotie bewegingsinterventie; 4. Indien nodig motiverende gespreksvoering geven aan cliënten; 5. Individueel bewegingsprogramma aanbieden; 6. Supervisie door bewegingsprofessionals. De belangrijkste implementatie strategieën zijn: 1. Cultuur en empowerment: cultuurverandering inzetten door kennis te delen; 2. Capaciteit maximeren door o.a. zoveel mogelijk stagiaires in te zetten; 3. Samenwerken met maatschappelijke organisaties; 4. Programma’s regelmatig evalueren; 5. Kosteneffectiviteit aantonen; 6. Cliënten bij de besluitvorming betrekken.
Lederman O, Suetani S, Stanton R, Chapman J, Korman N, Rosenbaum S, Ward PB, Siskind D. (2017). Embedding exercise interventions as routine mental health care: implementation strategies in residential, inpatient and community settings. Australas Psychiatry. 2017 May 1.

Back To Top