Skip to: MERIT-therapie kan bijdragen aan metacognitieve capaciteiten en herstelproces bij personen met schizofrenie

Kenniscentrum Phrenos website

MERIT-therapie kan bijdragen aan metacognitieve capaciteiten en herstelproces bij personen met schizofrenie

Volgens de auteurs maken personen met ernstige psychische problemen, zoals schizofrenie, op de een of andere wijze herstel mee, is dat herstelproces context gebonden en moet de persoon die herstelt zich enigszins eigenaar van zijn eigen herstel voelen. Deze personen hebben vaak gebreken in hun metacognitieve processen waardoor ze moeite hebben een geïntegreerd beeld van zichzelf en anderen te vormen en om met hun leven en psychische problemen om te gaan. In deze Amerikaanse beschouwing wordt aangegeven dat er behandelingen zijn waardoor de metacognitie kan verbeteren en het herstelproces een impuls kan krijgen. Metacognitie kan gemeten worden met de Metacognition Assessment Scale (MAS). Relatief gezien hebben personen met een eerste psychose en schizofrenie significant grotere metacognitieve beperkingen dan anderen. De Metacognitive Reflection and Insight Therapy (MERIT) is ontwikkeld door de onderzoeksgroep van de auteurs en is erop gericht de doelgroep in staat te stellen, door te oefenen met metacognitieve processen, te laten bepalen wat herstel voor hen betekent en welke stappen ze moeten zetten. MERIT moet naast de andere therapieën gegeven worden. Op herstel gerichte zorg moet volgens de auteurs aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. De behandeling moet procesgericht zijn: uitgangspunt moet zijn hoe de patiënt aankijkt tegen de uitdagingen; 2. De behandeling moet gericht zijn op doelen in plaats van op de problemen; 3. Het herstelproces is fundamenteel intersubjectief en vindt plaats tussen de hulpverlener en de patiënt; 4. Doelen en uitkomsten zullen in de loop der tijd veranderen; 5. De interventies moeten zijn afgestemd op de metacognitieve capaciteiten van de patiënt.
Lysaker PH, Hamm JA, Hasson-Ohayon I, Pattison ML, Leonhardt BL. (2018). Promoting recovery from severe mental illness: Implications from research on metacognition and metacognitive reflection and insight therapy. World J Psychiatry. 2018 Mar 22;8(1):1-11.

Back To Top